Pracujúcim sa zdvihne čistý príjem, zvýši sa totiž táto položka

Autor: Redakce
Zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby sa od nového roku môžu tešiť na vyššie čisté príjmy.

 Dôvodom je každoročný nárast nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá tvorí 21-násobok aktuálnej sumy životného minima. Kým v minulom roku sa pracujúcim nezdaňuje suma 4 579,26 eura ročne, v tomto pôjde o čiastku 4 922,82 eura ročne. Suma, o ktorú si môžu pracujúci znížiť základ dane, tak stúpne približne o 343 eur ročne. Zamestnancom sa tak prvýkrát v januárovej výplate, ktorú dostanú vo februári, nezdaní 410,24 eura. Pri decembrovej výplate, ktorú dostanú v januári, ide o čiastku 381,61 eura. Pri 19-percentnej sadzbe dane z príjmov tak zamestnancovi stúpne mesačný čistý príjem o 5,44 eura. Ročne tak zamestnanec na dani z príjmov ušetrí 65,30 eura. Ak zamestnanec zarába v hrubom ročne viac ako 176,8-násobok aktuálnej sumy životného minima, na príjem presahujúci túto hranicu sa vzťahuje 25-percentná sadzba dane. V minulom roku išlo o sumu 38 553,01 eura ročne, čo predstavuje 3 212,75 eura mesačne. V tomto roku sa bude 25-percentná sadzba dane uplatňovať na príjem presahujúci 41 445,46 eura ročne, teda 3 453,79 eura mesačne. Samostatne zárobkovo činné osoby pocítia zvýšenie nezdaniteľnej sumy na rok 2023 až v roku 2024, teda pri podaní daňového priznania za budúci rok.


ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook