Podľa Hegera, pozitívne správy sa málokedy dostanú na titulné stránky, ale to neznamená, že sa nedejú

Autor: Redakce
FB Eduard Heger
Dočasne poverený premiér Eduard Heger, uviedol na svojej sociálnej sieti status: ,,Z PLÁNU OBNOVY SME SPLNILI ĎALŠÍCH DEVÄŤ MÍĽNIKOV.“ 
Podľa jeho slov, plán obnovy a odolnosti SR plnia tak, ako si to dohodli s Európskou komisiou.
,,Ak niekto tvrdí niečo iné, zavádza, a to úmyselne alebo z nevedomosti. Dosiahnuté výsledky hovoria jasne. Sme 7. krajinou v EÚ, ktorá za splnené míľniky podala druhú žiadosť o platbu,“ uviedol.
Na účte už máme:
✅ prvú platbu 458 miliónov €
✅ druhú platbu 815 miliónov €
O našom úspechu pri pláne obnovy hovoria aj nezávislí analytici Erste Bank. Označili nás za jednu z najlepších krajín v regióne, pokiaľ ide o jeho čerpanie.
Intenzívne pracujeme a vďaka tomu sme za posledné 3 mesiace splnili 9 míľnikov, ktoré potrebujeme k ďalším platbám z plánu obnovy:
1️⃣ Nákup nových elektrických a hybridných policajných vozidiel (10% vozového parku).
2️⃣ Povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 ročné deti.
3️⃣ Stanovili sme rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov.
4️⃣ Zlepšujeme výkonnosť vysokých škôl preverovaním súladu ich vnútorných systémov kvality a študijných programov s novými akreditačnými štandardami.
5️⃣ Znížili sme riziká implementácie plánu obnovy posilnením administratívnych kapacít a vytvorením IT systému.
6️⃣ Vyhlásili sme výzvy na podporu na intermodálnej (kombinovanej) nákladnej dopravy.
7️⃣ Schválili sme Národnu stratégiu výskumu, vývoja a inovácií.
8️⃣ Určili sme nový legislatívny rámec pre dlhodobú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť.
9️⃣ Zmenili sme legislatívu, ktorá umožní efektívnejšie dokončiť nižšie stredné odborné vzdelanie cieľovej skupiny žiakov.
,,Každý deň tvrdo pracujeme spolu s desiatkami úradníkov na plnení míľnikov, ku ktorým sme sa zaviazali. Práve vďaka tomu sme expresne dostali všetky doterajšie platby z plánu obnovy. Áno, obrovské projekty majú svoje problémy, ale je to úplne prirodzené. Transparentne o nich informujeme a nedostatky odstraňujeme,“ dodal Heger.
Podľa neho, darmo budú zlé jazyky strašiť ľudí, my si svoje záväzky plníme podľa dohody. Politika nemá ľudí otravovať ani rozdeľovať. Pozitívne správy sa málokedy dostanú na titulné stránky, ale to neznamená, že sa nedejú. Plán obnovy je toho príkladom. ,,Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili,“ dodal Heger.