Elektronické fotky dokladov nie sú dostatočné pri cestnej kontrole, potvrdilo ministerstvo

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: Lucia Peštová

Otázka, či je možné mať občiansky a vodičský preukaz len v elektronickej podobe vo svojom telefóne a použiť ich pri cestnej kontrole, vyvoláva záujem mnohých ľudí. Ministerstvo vnútra vysvetlilo, že v súčasnosti nie je možné akceptovať elektronické fotky dokladov z technických aj legislatívnych dôvodov.

 

Podľa ministerstva vnútra je vodičský preukaz verejnou listinou, ktorá potvrdzuje oprávnenie držiteľa viesť motorové vozidlá. Je povinnosťou držiteľa mať platný vodičský preukaz pri sebe a na požiadanie policajta ho predložiť na kontrolu. Zákon tiež výslovne uvádza, že vodičský preukaz je vydaný vo forme viacvrstvového polykarbonátu.

Z toho dôvodu elektronické fotky vodičského preukazu nie sú prijateľné, pretože nespĺňajú požiadavky uvedené v zákone. Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že vodičský preukaz sa v súčasnosti nevydáva v elektronickej podobe, a preto nie je možné sa pri cestnej kontrole preukazovať fotografiou vodičského preukazu.

Aj keď by mať elektronické verzie dokladov v telefóne mohlo byť pohodlné riešenie pre zabudnutú peňaženku, je dôležité si uvedomiť, že zákony a technické obmedzenia sú na mieste, aby zabezpečili bezpečnosť a dôveryhodnosť dokladov a ich overiteľnosť pri cestnej kontrole. Preto je stále nevyhnutné mať fyzické exempláre dokladov pri sebe, aby sa zabezpečila správna identifikácia a overenie totožnosti osoby.