Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločin, vysvetľuje Rastislav Káčer

Autor: Redakce
Šéf diplomacie zdôraznil, že ochranu žien pred bezprávím je nevyhnutné presadzovať vo všetkých oblastiach a politikách, a to na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni.
Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločin, ktorý musí zmiznúť z našej spoločnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Rastislav Káčer pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. „Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločinom a jedným z najzávažnejších porušení ľudských práv. Takéto správanie musí zmiznúť z našej spoločnosti. Treba prijať naozaj účinné opatrenia zabraňujúce takémuto konaniu,“ uviedol Káčer. Označil pritom za alarmujúce, že podľa štatistík každá tretia žena v Európskej únii vo veku 15 a viac rokov zažila fyzické alebo sexuálne násilie. V tejto súvislosti pripomenul Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027, ktorý v januári odobrila vláda a ktorý má za cieľ predchádzať a zabraňovať prípadom násilia voči ženám. Poukázal aj na to, že Slovensko sa v decembri 2020 pripojilo k Skupine priateľov za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách pri OSN.


ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook