Ministerstvo financií schválilo Program stability 2023

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: Ministerstvo financií

Ministerstvo financií SR na rokovaní schválilo Program stability na roky 2023 – 2026. Zohľadňuje ekonomické a rozpočtové plány Slovenska na najbližšie obdobie. Rozbehnúť ekonomiku pomôžu eurofondy a peniaze z Plánu obnovy a odolnosti.

Programy stability a konvergenčné programy sú požiadavkou Paktu stability a rastu a predkladajú sa každoročne Európskej komisii  a Rade EÚ. Ich cieľom je prezentovať vývoj fiškálnej pozície, predpokladaný vývoj ekonomiky a popis opatrení rozpočtovej politiky na dosiahnutie stanovených cieľov v strednodobom horizonte. Program stability prezentuje rozpočtovú stratégiu, ktorá by mala predchádzať tvorbe nadmerného deficitu (resp. viesť k jeho odstráneniu) a viesť k dosiahnutiu fiškálnej pozície, ktorá vytvorí podmienky pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Dokument Program stability 2023 je pre rezort financií mimoriadne dôležitý. Vytvára totiž akýsi rámec čísel, ktoré by Slovensko malo dodržiavať a ktoré by mali byť zárukou toho, že s verejnými financiami bude štát hospodáriť efektívne, predvídateľne a zodpovedne.

Program stability na najbližšie tri roky počíta s postupným oživením hospodárskeho rastu. Dôležité je, že slovenská ekonomika sa v čase energetickej a inflačnej krízy vyhne recesii. HDP stúpne v tomto roku o 1,3 %, čím sa zároveň dostane výraznejšie nad úroveň z pred pandémie.

Aj napriek vysokej inflácii hospodárstvo potiahne domáci dopyt, na ktorý pozitívne vplývajú najmä zastropované ceny energií. Naštartovať ekonomiku tiež pomôžu eurofondy a peniaze z Plánu obnovy a odolnosti.

Rast ekonomiky v najbližších troch rokoch v priemere nad 2 % bude mierne tlmiť plánovaná konsolidácia verejných financií. Program stability počíta s poklesom nominálneho deficitu o takmer dve tretiny, z aktuálne odhadovaných 6 % HDP blízko k 2 % HDP do roku 2026.

„Program stability hovorí, že na stabilizáciu zadlženia pod 60 % HDP je potrebné nájsť opatrenia v objeme až 4 miliardy eur počas najbližších 3 rokov, z toho 1 miliardu už v budúcom roku. Preto jednou z kľúčových ekonomických tém v najbližšom období bude podoba uvedenej konsolidácie. Nakoľko ozdravenie verejných financií bude najmä v rukách novej vlády, čo najskôr by sa mala začať širšia odborná aj politická diskusia aké konkrétne opatrenia na príjmovej či výdavkovej strane verejnej správy budú prijaté,“ povedal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) MF SR Juraj Valachy.

https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-slovenska-roky-2023-2026.pdf