Milan Majerský: Peniaze z Eurofondov patria občanom Slovenska, nie aby sme ich vracali do Bruselu

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto FB Milan Majerský

Diskusia o využití finančných prostriedkov z eurofondov v Slovensku nadobúda na intenzite. Milan Majerský, predseda KDH, jasne stanovuje svoj postoj – peniaze z eurofondov musia zostať na Slovensku a slúžiť občanom tejto krajiny. V jeho prejave na konferencii v Bratislave nespochybniteľne deklaroval, že peniaze z eurofondov patria občanom Slovenska a nemôžu končiť v iných krajinách alebo byť vrátené do Bruselu. Tento postoj nazýva jedným z hlavných pilierov jeho politického programu.

 

„Je nesprávne, aby peniaze, ktoré sme získali z eurofondov, odišli z krajiny alebo boli vrátené do Bruselu. Tieto prostriedky môžu byť nesmierne prospešné pre náš národ a našich občanov,“ zdôraznil Milan Majerský.

Slovensko má pred sebou výzvy a potrebuje investovať do infraštruktúry, vzdelania, zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších oblastí. Milan Majerský verí, že tieto prostriedky by mali byť využité výhradne na podporu rastu a rozvoja krajiny.

„Našich  občanov očakáva lepšia budúcnosť, a eurofondy môžu byť kľúčom k tomu, aby sme túto budúcnosť dosiahli. Musíme investovať do infraštruktúry, vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť lepšie životné podmienky pre všetkých našich občanov,“ dodal Majerský.

S jasným postojom k využitiu eurofondov a dôrazom na to, aby peniaze zostali na Slovensku, sa Milan Majerský snaží mobilizovať verejnú podporu a ukázať občanom, že tieto prostriedky môžu znamenať skutočný rozdiel v ich životoch.

„Je čas, aby sme začali konať a zabezpečili, že eurofondy budú slúžiť nám, občanom Slovenska, a nie iným krajinám alebo byrokratickým štruktúram v Bruselu. Tieto peniaze nám patria, a my musíme zabezpečiť, aby boli využité na naše prospech,“ uzavrel Milan Majerský svoj prejav.

Súčasne poukázal na fakt, že Poľsko čerpá eurofondy na 102,5%, čo svedčí o tom, že krajiny môžu tieto prostriedky efektívne využiť vo svoj prospech.

Podotkol taktiež, že vyššie územné celky a obce vedia lepšie narábať s peniazmi ako ministerstvo, pričom iba 16% eurofondov sa doteraz dostalo pod ich kontrolu. Toto percento považuje za nedostatočné a vyzýva na väčšiu decentralizáciu a transparentnosť pri využívaní týchto finančných prostriedkov.