Kouření: Návykové a škodlivé. Jaké jsou důsledky pro zdraví a jak se chránit?

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: pixabay.com (free for commercial use)

Kouření je škodlivé z mnoha důvodů. Obsahuje návykovou látku nikotin, která způsobuje závislost a těžko se s ní bojuje. Uvolňuje tisíce chemických látek, z nichž mnoho je karcinogenních, a poškozuje buňky v těle. Má negativní dopady na plicní funkce, zvyšuje riziko chronických plicních, kardiovaskulárních onemocnění a poškozuje cévní systém. Navíc ovlivňuje ústní zdraví a vzhled kůže. Je důležité si uvědomit, že škodlivé účinky kouření postihují nejen kuřáky, ale také lidi vystavené pasivnímu kouření.

V populaci České republiky bylo v roce 2022 celkem 24,4 % kuřáků různých druhů tabákových výrobků. Významně přibývá uživatelů elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Zejména mladí od 15 let častěji sahají po alternativách, aniž by před tím kouřili klasické cigarety. Co se týká alkoholu, v mezinárodním měřítku zůstává Česká republika mezi zeměmi s velmi vysokou spotřebou. Vyplývá to z výsledků reprezentativního šetření o užívání tabáku a alkoholu v rámci České republiky (NAUTA), které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

„Průzkum potvrdil dvě věci – ačkoli se podíl kuřáků v populaci postupně snižuje, celkové chování Čechů se ohledně tabáku a alkoholu celé roky opravdu významným způsobem nelepší. Zároveň se opakuje zjištění, že pití alkoholu má silný vztah ke kouření tabáku. Zdravotní rizika užívání tabáku a alkoholu se přitom v organismu násobí. To celé má samozřejmě negativní zdravotní, sociální i ekonomické dopady a jako ministr zdravotnictví i jako lékař vnímám, že tlak na snížení těchto škod vyžaduje soustavnou práci především v oblasti prevence a zvyšování informovanosti každého člověka o tom, jak zásadně si může poškodit zdraví, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

A proč je kouření škodlivé?

Kouření tabáku obsahuje nikotin, což je silně návyková látka, která způsobuje závislost a těžko se s ním bojuje. Lidé, kteří kouří, často pociťují nutkání po cigaretě a mohou mít obtíže s odvykáním. Kouření tabáku také uvolňuje více než 7 000 chemických látek, z nichž mnoho je karcinogenních. Tyto látky mohou poškodit buňky v těle. Může dojít i k poškození plicní tkáně a způsobit zúžení dýchacích cest. To vede k problémům s dýcháním, jako je dušnost, kašel a zhoršení plicních funkcí. Tabákové radovánky také zvyšují riziko vzniku chronických plicních onemocnění, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (COPD), nebo riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění, jako je srdeční infarkt, mrtvice a ischemická choroba srdeční. Nikotin a další škodlivé látky v cigaretovém kouři poškozují cévy, zvyšují krevní tlak a způsobují ukládání tukových látek na cévní stěny, což vede ke vzniku aterosklerózy (náchylnost k ucpávání cév). Stranou nestojí ani ústní zdraví. Kouření má negativní vliv na zubní a ústní zdraví. Přispívá ke vzniku zubního kazu, paradentózy (onemocnění dásní), zubních povlaků a zbarvení zubů. Negativní dopady se podepisují také na vzhledu kůže, včetně tvorby vrásek, ztráty elasticity a šednutí. Také způsobuje špatný zápach z úst a žloutnutí zubů, rekapituluje server koureni-zabiji.cz.

Je důležité si uvědomit, že škodlivé účinky kouření se týkají nejen kuřáků, ale také lidí vystavených pasivnímu kouření. Proto je nejlepší se vyhnout jak aktivnímu, tak pasivnímu kouření, abyste chránili své zdraví a zdraví lidí kolem vás.

„S rostoucím tlakem opatření na kontrolu tabáku se snaží tabákové společnosti o vývoj a uvádění na trh nových alternativ tabákových výrobků, jako je zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, které se snaží propagovat jako méně toxické a bezpečnější alternativy ke konvenčním cigaretám. Ve skutečnosti tyto produkty nejsou neškodné a mohou vystavit uživatele vyšším hladinám některých toxických látek. Navíc pokud obsahují nikotin, vzniká na jejich užívání velmi rychle závislost. Spotřeba nikotinu zejména u dětí a dospívajících má škodlivé účinky na vývoj mozku,“ zdůrazňuje vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá podle tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví.