Ideálnym riešením problémov na cestách je podpora železnice!

Autor: Redakce
Triebwagen 425 965-1 in Štrbské Pleso.

Slovenské cesty a diaľnice sú už dlhodobo zaťažené intenzitou dopravy. Vodiči sa denne stretávajú s kolónami a zápchami. Existuje riešenie. Je ním presun nákladu z ciest na železnice. Ak to funguje v Čechách, malo by aj na Slovensku.

Nákladná doprava doslova devastuje a dehonestuje slovenské cesty. Vznikajú zbytočné kolóny, zápchy a výmoly. Je to problém, ktorý treba akútne riešiť. Začalo sa leto, sezóna prázdnin a dovoleniek. Cesty budú ešte frekventovanejšie. Riešenie je celkom logické a jednoduché. Treba podporiť železničnú dopravu, ktorá je oveľa ekologickejšia než doprava cestná.

Ak sa to má podariť, bude veľmi dôležitá podpora zo strany štátu, nie len finančná. V Českej republike je to ukážkové. Český minister dopravy Martin Kupka sa pravidelne zúčastňuje podujatí spojených so železnicou a taktiež na odborných konferenciách. Je neustále v kontakte s železničnými dopravcami, vykonávanie opatrení je tak rozhodne efektívnejšie. Robí to, čo by minister robiť mal, načúva čo dopravcovia potrebujú.

Česko podporuje nákladnú železničnú dopravu aj finančne. Najmä znížením poplatku za obnoviteľné zdroje, tzv. POZE. Dopravcom sa tak vráti takmer miliarda korún. Táto čiastka sa dá využiť na rôzne investície do budúcnosti. Zabezpečí to konkurencie schopnosť železničnej dopravy voči tej cestnej.

Dá sa to porovnať s aktivitou slovenského ministra Doležala? Rokovaniam s dopravcami sa skôr vyhýba! To naozaj nie je dobrý signál. Železnice v rámci EÚ presadzovaným a všeobecne podporovaným ekologicky udržateľným spôsobom dopravy a z tohto dôvodu by železničnú prepravu mali podporovať všetky členské štáty. Prečo je Slovensko výnimkou?

Slovensko a minister dopravy a výstavby Doležal by to už ďalej nemali odkladať! Taktiež treba brať ohľad na Green Deal, ktorý má stanovené jasné ciele a tie sa len tak nezmenia.

Hrozí totiž, že počet kamiónov na slovenských pozemných komunikáciách bude len narastať a Slovensko by tak nemuselo splniť požiadavky Green Dealu. To by mohlo znamenať postihy zo strany Európskej komisie a štát by mohol byť stratový. Myslíte, že vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu je dobrý nápad?

ZDROJ: RT

ZDROJ FOTO: luxuryhotel.sk