Hrozí kolaps železničnej dopravy: Je nedostatok personálu. Ako motivovať deti k štúdiu tohto odboru?

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto

V železničnej doprave Slovenska sa začína rysovať temná perspektíva. Nedostatok personálu v tratiach a vo vlakoch, vysoký priemerný vek zamestnancov a možnosť predčasného dôchodku sú len niektoré z problémov, ktoré ohrozujú budúcnosť tejto kľúčovej odvetvia dopravy. Kolaps železničnej siete by mohol mať vážne dôsledky pre slovenskú ekonomiku a mobility obyvateľstva. Na riešenie tohto krízového stavu je potrebná nielen politická odvaha, ale aj motivácia mladých ľudí, aby sa rozhodli pre štúdium a kariéru v železničnom odbore.

 

Slovenská železničná doprava čelí kritickému nedostatku personálu. Vlakové spoločnosti, vrátane Národného dopravcu, bojujú o udržanie dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov. Problémom je nielen nedostatok lokomotívnych mechanikov, strojvodcov, a dispečerov, ale aj technikov pre údržbu a opravy železničných ciest a zariadení.

Ďalším výzvam, ktoré železničný sektor čelí, je starnúca pracovná sila. Priemerný vek zamestnancov je vysoký, a mnoho z nich sa približuje možnosti odchodu do dôchodku. Tento trend vytvára tlak na odvetvie, aby rýchlo nájdené adekvátne náhrady za týchto skúsených pracovníkov.

Možnosť predčasného dôchodku je tiež faktorom, ktorý bráni udržaniu stabilného personálu v železničnom sektore. Niektorí zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami môžu odísť do dôchodku skôr, čo zhoršuje už tak krízovú situáciu.

Riešením tejto situácie by mala byť politická odvaha na zavedenie opatrení, ktoré by podporili železničný sektor a zabezpečili dostatok personálu. To môže zahŕňať zlepšenie pracovných podmienok, zvýšenie miezd a podporu pre študentov, ktorí by sa mohli venovať železničnému štúdiu.

Zároveň je však dôležité motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o železničný odbor a uvažovali o kariére v tejto odvetví. Zlepšenie informovanosti o príležitostiach a výhodách práce v železničnom sektore, ako aj poskytovanie štipendií a vzdelávacích programov pre budúcich pracovníkov, môže pomôcť prilákať novú generáciu do tohto kľúčového odboru.

Záchranu slovenskej železničnej dopravy je možné dosiahnuť, ale vyžaduje to spoločné úsilie, politickú podporu a motiváciu mladých ľudí na vstupe do tohto odvetvia. Bez adekvátneho personálu a obnovy železničnej siete by mohla hrozit vážna kríza v doprave a mobility na Slovensku.