Hrozba nútených kastrácií transrodových ľudí je späť, objavila sa výzva premiérovi

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: Iniciatíva inakosť

Dočasne poverený premiér a minister zdravotníctva Eduard Heger má podľa informácií iniciatívy Ide nám o život v pláne zmariť jediný pozitívny krok, ktorý táto vláda spravila smerom k LGBTI+ ľuďom. Objavila sa výzva premiérovi Eduardovi Hegerovi.

Političky a politici majú podľa iniciatívy bez ohľadu na svoju politickú ideológiu a stranícku príslušnosť, zodpovednosť voči všetkým občanom a občiankam a požadujeme, aby bezpodmienečne odmietali šírenie nenávisti voči akejkoľvek skupine z nich.

„Požadujeme prijatie Etického kódexu poslanca NR SR, ktorý by zaviedol okrem iných aj disciplinárnu zodpovednosť za výroky podnecujúce nenávisť na základe rasy, národnosti, etnicity, náboženstva a pod. vrátane sexuálnej orientácie a rodovej identity. Od novely zákona o rokovacom poriadku z júla 2016 sú poslanci povinní dodržiavať etický kódex poslanca, ktorý však dosiaľ neprijali,“ vysvetľuje iniciatíva.

Od bezprecedentného teroristického útoku na slovenskú LGBTI+ komunitu uplynulo pol roka. Vláde Eduarda Hegera sa podľa iniciatívy za ten čas podarilo naplniť len jedinú požiadavku výzvy Ide nám o život, a to prijať reguláciu, ktorá by zabezpečila dôstojnejší proces tranzície a zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí.

„Napriek tomu, že poverený premiér a minister zdravotníctva sľúbil podniknúť konkrétne kroky na zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí na Slovensku, v tieto dni prichádzajú z Úradu vlády a samotného ministerstva signály o jeho zámere zrušiť odborné usmernenie MZ SR na zjednotenie medicínskych postupov, ktoré prijal jeho predchodca Lengvarský,“ zhrnula iniciatíva.

Zástupcovia a zástupkyne iniciatívy Ide nám o život teda varujú, že ak by sa tieto snahy premiéra potvrdili, transrodoví ľudia by boli opätovne vystavení protiústavnej praxi nútených sterilizácií a bezpečnosť menšín na Slovensku by tak bola ešte viac ohrozená.

Skúsenosti transrodových ľudí jednoducho ukazujú, že nejasný postoj štátu negatívne vplýva na implementáciu v praxi. „Napriek tomu, že som splnila všetky požiadavky, ktoré boli na mňa kladené a ošetrujúci lekár mi vydal potvrdenie potrebné na právnu zmenu pohlavia v dokladoch v súlade s platným usmernením, matrika v Spišskej Novej Vsi odmieta mojej žiadosti vyhovieť,” vysvetľuje transrodová žena Charlotte Srnčík na včerajšom „proteste“ alias tlačovom brífingu.

„Okrem náročného procesu medicínskej tranzície sú transrodoví ľudia vystavovaní neustálej neistote spojenej s právnym vákuom, do ktorého sa naše deti kvôli odďaľovaniu rozhodnutia úradov dostávajú,” dodáva Alena Srnčíková, matka 21-ročnej Charlotte.

Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska zhrnula, že keď odchádzal minister Lengvarský, podpísal odborné usmernenie a zrušil tak vynútené kastrácie a iné nevyžiadané lekárske zákroky pri zmene pohlavia na oficiálnych dokumentoch. Jednoduchý krok, ktorý Slovensko posunul bližšie ku krajinám rešpektujúcim telesnú integritu a dôstojnosť ľudí.

„Vlna protestov zo strany ultrakonzervatívnych politikov a političiek na seba nenechala dlho čakať. Medzičasom v parlamente stihli v prvom čítaní schváliť zákon, ktorý znemožňuje právne tranzície úplne. Teraz chce podľa všetkého v ničení životov nevinných ľudí pokračovať aj poverený premiér Heger. Napriek tomu, že nemá nijaké odborné vzdelanie v tejto oblasti, napriek tomu, že odborníci a odborníčky na usmernení pracovali niekoľko rokov a napriek tomu, že za nútené kastrácie transrodových ľudí Slovensko kritizovali ľudskoprávne organizácie aj Rada Európy. Pán Heger, zdá sa, podľahol ideologickému tlaku a chce nútené sterilizácie transrodových ľudí zaviesť opäť,“ dodala.

Je podľa nej smutnou realitou, ak je dnes toto priorita povereného premiéra. Nie kolabujúce zdravotníctvo, či zlyhanie projektu Rázsoch, nie legislatívna smršť v parlamente. Ani tisíce mladých ľudí, čo zo Slovenska odchádzajú bez úmyslu sa vrátiť aj kvôli takýmto rozhodnutiam. „Vyzývame preto pána Hegera, aby svoje rozhodnutie zvážil a neubližoval zbytočne nevinným ľuďom,“ vyzvala premiéra.