Heger prehovoril! Kam zmizli stovky miliónov eur z eurofondov, ktoré mali vyriešiť problémy s pitnou vodou?

Fričovce – V 214 obciach, kde žijú marginalizované komunity, má menej ako 60 percent ľudí prístup k verejnému vodovodu, až 27 percent obyvateľov žije vo svojich príbytkoch bez tečúcej vody. Cieľom do roku 2030 je znížiť toto číslo na sedem percent a neskôr tento problém úplne eliminovať.

Upozornil na to počas piatkového výjazdu na východnom Slovensku premiér Eduard Heger, podľa ktorého Slovensko v tejto oblasti pred sebou tlačí veľký investičný dlh. „Je hanbou, že v 21. storočí ešte existujú obce a ľudia, ktorí nemajú prístup k pitnej vode. Hlavne po tom, čo stovky miliónov eur z eurofondov boli k dispozícii na to, aby sme tento problém odstránili,“ uviedol predseda vlády.

Dodal, že podľa plánov malo mať Slovensko s podporou európskych zdrojov vodovody a kanalizáciu dobudované v roku 2014. „Dnes je rok 2022 a my ich stále nemáme. Nechcem sa vracať do minulosti, ale sme tu preto, aby sme tieto chyby napravili a investovali, a hlavne, aby sme stlačili to alarmujúce číslo,“ uviedol Heger pri návšteve obce Fričovce (okres Prešov), ktorá jeden z projektov v tejto oblasti realizuje. K pitnej vode sa vďaka tomu podľa premiéra v tejto obci dostane tisíc obyvateľov, z ktorých 240 sú Rómovia.

Ako doplnil splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero, snahou je pripraviť aktuálne výzvy tak, aby boli atraktívne pre samosprávy. V rámci tejto snahy sa rozšíril počet oprávnených obcí a miest, ktoré môžu o zdroje na zabezpečenie pitnej vody a kanalizácie žiadať. Na tieto výzvy sa zatiaľ podľa neho prihlásilo 77 prijímateľov a po zrealizovaní týchto projektov sa dostane k pitnej vode 31 500 obyvateľov. „Poskytla sa napríklad aj možnosť riešiť prístup ku kanalizácii a pitnej vode aj pre tú časť obce, kde nebývajú marginalizované rómske komunity, ale riešiť ju pre celú obec,“ uviedol Hero s tým, že podobným príkladom je aj obec Fričovce.

Starosta obce Ján Mikula dodal, že do projektu sa mohli zapojiť vďaka zmene obmedzenia v počte obyvateľov obce. Príčiny problémov obce s prístupom k pitnej vode sú pritom podľa Mikulu na jednej strane neodkanalizovanie okolitých obcí, čo spôsobuje nedostatok kvalitnej pitnej vody, a na druhej strane je to celkový nedostatok vody spôsobený výstavbou diaľnice v blízkosti obce. Tá narušila žriedla. Na schválený projekt dostala obec 485-tisíc eur, z toho 470-tisíc na výstavbu vodovodu. „Vo verejnom obstarávaní sa ale podarilo vysúťažiť cenu 270-tisíc eur s päťpercentným spolufinancovaním,“ podotkol Mikula.

V rámci projektu pribudne takmer 1 800 metrov vodovodu s viac ako 40 prípojkami. „Je to veľmi efektívna stavba, keďže je to samospádový vodovod, teda bez elektrickej energie. Nákladovo bude teda lacný. Keďže to budeme spravovať cez združenie obcí, tak aj tá nákladovosť a cena za vodu sa predpokladá pomerne nízka,“ dodal starosta. S výstavbou plánujú začať na jar a na dobudovanie vodovodu bude nadväzovať ďalší schválený projekt infraštruktúry v rómskej osade, vďaka čomu vodovod prikryjú a pribudne aj nový chodník.

Aktuálne je otvorených osem výziev v celkovom objeme viac ako 50 miliónov eur, v rámci ktorých môžu žiadať obce o finančné zdroje nielen na podporu dobudovania inžinierskych sietí, ale aj na programy vzdelávania v ranom detstve pre deti z rómskych komunít vo veku do troch rokov. Podľa Hegera budú postupne vyhlasované ďalšie výzvy či už v rámci súčasného a budúceho programovacieho obdobia, ale aj v rámci plánu obnovy. „Máme peniaze, či už z Európskej únie, ktoré ešte neboli vyčerpané, ale taktiež máme pripravené peniaze na budovanie infraštruktúry, ktorou chceme investovať do vzdelávania,“ uviedol premiér.

Súčasťou regionálneho výjazdu bolo aj stretnutie so starostami obcí s rómskymi komunitami a návšteva Základnej školy v obci Veľká Lomnica, kde sa deti vzdelávajú v dvojzmennej prevádzke. „Mojou ambíciou, ako aj ambíciou vlády SR je ukončiť viaczmenné prevádzky na školách,“ uviedol Hero s tým, že aj na riešenie tohto problému je v Pláne obnovy a odolnosti SR naplánovaných dostatok zdrojov.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk