František Demko z OAVD: Drastické zvýšenie železničných dopravných poplatkov na Slovensku ohrozuje dopravné firmy

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB František Demko

Exkluzívne pre redakciu VH František Demko  predseda rady OAVD, nám poskytol odpovede na otázky týkajúce sa nadmerného zvyšovania železničných poplatkov. Ministerstvo dopravy navrhuje výrazne navýšiť poplatok za užívanie železničnej dopravnej cesty. Dopravné firmy na Slovensku by mali ročne zaplatiť o 7,5 milióna eur naviac a malo by dtak prísť o zníženie dotácie o 7,5 milióna eur. Jeho stanovisko prináša dôležitý hlas odborového združenia železničnej dopravy a jeho názor na tento citlivý spoločenský problém. V rozhovore Demko osvetľuje perspektívu odborov a ich postoj k tejto téme, poskytujúc tak cenný pohľad do diskusie o železničných poplatkoch na Slovensku.

 

Ako vnímate takéto navýšenie? Bude to mať dopad na železničný trh na Slovensku? A aký? Nebudú železnicu na Slovensku obchádzať? 

Konkurencia schopnosť klesne, lebo približne porovnateľná cena na ŽDC s okolitými štátmi stúpne a to je pri poznaní nekvality našich tratí jediné v čom sa dokážeme porovnávať. Už teraz je trend. že niektorý železničný dopravcovia obchádzajú Slovensko z dôvodu „tristného“ stavu železničnej infraštruktúry, a toto je iba ďalší dôvod na obchádzanie Slovenska.

 

Aký to bude mať vplyv na Slovenské firmy, budú konkurencie schopné oproti spoločnostiam v zahraničí?

Finančné problémy samozrejme, ale aj postavenie voči svojim zákazníkom. Stále sa meniace a nepredvídateľné cenové ponuky prepráv v dôsledku cien ŽDC, trakčnej elektriny určite na konkurencii najmä s cestnou  dopravou určite nepridajú.

 

A čo investície, môže  to obmedziť schopnosť investície železničných dopravcov? Napríklad do lokomotív a vagónov? 

Je to vysoko pravdepodobné, nákladný dopravcovia takisto musia investovať veľké finančné prostriedky  do moderných, výkonných a ekologických a takisto do nových vozňov.

 

Môže takéto dramatické navýšenie poplatkov spôsobiť finančné ťažkosti slovenským dopravcom? 

Ako bolo spomenuté vyššie – konkurencieschopnosť klesne a tým pádom pravdepodobne príde k znižovaniu tržieb.

 

Alebo to môže viesť k znižovaniu platov v sektore, alebo dokonca k prepúšťaniu? 

Nakoniec áno, ak k prepúšťaniu. Železničný dopravcovia sú zahraničné firmy s časťou svojej prevádzky na Slovensku. Keď sa časť prepráv alebo aj všetky presunú mimo SK, tak to logicky prinesie aj zánik pracovných miest v slovenskej časti prevádzky firmy.

 

Budete v robiť nejaké kroky? Prípadne oslovíte pani prezidentku? 

Prvým krokom z našej strany bola v piatok 30.6.2023 podaná požiadavka na urgentné zvolanie“ Mimoriadnej tripartity ministerstva dopravy“ aj za účasti zástupcov AROSu. Ďalšie postupové kroky budeme v najbližších dňoch konzultovať s partnermi – účastníkmi „Okrúhleho stola z 20.6.2023.“ Určite sa nestotožníme s tvrdením  štátneho tajomníka MD pána Kmeťa „Všetci dnes hovoríme o zelenej doprave , ale nepodporujeme ju.“

Chceme dosiahnuť, aby sa jasne zadefinovali subjekty, orgány, alebo inštitúcie, ktoré majú problém alebo dôvod nepodporovať rozvoj zelenej – ekologickej dopravy.