Finančná správa SR rozdala takmer pol miliardy eur na vrátenie preplatkov na daniach a na vyplatenie daňových bonusov

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Finančná správa

Hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská informovala, že tento rok vyplatila finančná správa vyše pol miliardy eur na vrátenie preplatkov na daniach a na vyplatenie daňových bonusov a spracovala 420 391 žiadostí. Ak ste riadne zamestnaný a o ročné zúčtovanie sa postaral váš zamestnávateľ, daňový preplatok vám bol alebo bude vrátený priamo od zamestnávateľa. Pokiaľ ste si však daňové priznanie podávali sami, preplatok vám na účte pristane priamo od daňového úradu.

Finančná správa ten to rok spracovala 420 391 žiadostí a vyplatila vyše pol miliardy eur. Z celkovej sumy by tak malo 87,09 milióna eur predstavovať vyplatený daňový bonus na dieťa, 1,1 milióna eur daňový bonus na zaplatené úroky a zvyšková suma, až 375 miliónov eur predstavuje vrátené preplatky na daniach.

Nárok na preplatok vzniká v prípade, ak boli platené preddavky dane vyššie ako daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní. Preplatky dane tak boli odovzdávané napríklad študentom, dôchodcom či ľuďom, ktorí boli počas roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky. „U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov,“ dodala Rybanská.

Ak ste riadne zamestnaný a o ročné zúčtovanie sa postaral váš zamestnávateľ, daňový preplatok vám bol alebo bude vrátený priamo od zamestnávateľa. Pokiaľ ste si však daňové priznanie podávali sami, preplatok vám na účte pristane priamo od daňového úradu.

Pokiaľ však viete o vašom nároku a preplatok ste nezaregistrovali, nemajte strach, úrady sa postarajú. „V prípade, ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach, daňovníkom bola zaslaná výzva na ich odstránenie a v takom prípade sa preruší lehota na vrátenie preplatku, resp. daňového bonusu, a správca dane v konaní pokračuje až po odstránení týchto nedostatkov,“ ozrejmila Rybanská.