Česi budú môcť zakladať energetické spoločenstvá na zdieľanie miestne vyrobenej elektriny

Autor: Redakce

Zdieľanie bude možné prostredníctvom distribučnej siete. Umožnené by to malo byť od začiatku budúceho roka. Počíta s tým návrh novely energetického zákona, ktorý dokončilo ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO).

Novela tiež novo definuje takzvaného zraniteľného zákazníka, ktorý bude mať zvláštnu ochranu v prípade možného odpojenia od odberu. Návrhom by sa teraz mala zaoberať česká vláda. Novela nadväzuje na doterajšie zmeny, ktoré reagovali na problémy na energetickom trhu a mali uľahčiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Návrh preto zavádza energetické spoločenstvá a spoločenstvá pre obnoviteľné zdroje ako nových účastníkov trhu. Základom týchto spoločenstiev, ktoré sa stanú právnickou osobou, bude spoločná výroba energie napríklad solárnymi alebo veternými elektrárňami a jej následné zdieľanie medzi jej členmi. Typicky pôjde napríklad o zdieľanie energie medzi domácnosťami alebo rôznymi komunitami, ako obce, školy, úrady alebo podniky.

Podľa ministerstva by administratívne ukotvenie energetických spoločenstiev a ich pôsobenie na trhu s energiami mal uľahčiť realizáciu komunitných projektov na výrobu a zdieľanie energie. Návrh napríklad počíta s inštaláciou priebehového merania spotreby alebo s vytvorením systému, ktorý bude schopný vyhodnocovať výrobu a spotrebu v danom okamihu a následné zdieľanie elektriny. Tieto výstupy následne budú spoločenstvo poskytovať obchodníkovi ako podklad na vyúčtovanie. Ďalšou novinkou v návrhu je definícia tzv. zraniteľného zákazníka. Mala by chrániť najmä zákazníkov s vymedzeným zdravotným handicapom. Pre nich návrh zavádza vybrané ochranné opatrenia pri problémoch s dodávkami energií.

Ministerstvo prvý návrh predložilo už vlani na jeseň, keď ho vložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zástancovia komunitnej energetiky vtedy kritizovali to, že návrh dáva obchodníkom s energiami možnosť zabrániť efektívnemu fungovaniu spoločenstva. Po prepracovaní návrhu sa to podľa nich teraz zmenilo. Hnutie Dúha označilo návrh za kompromis medzi energetickými firmami a spotrebiteľmi. Rozvoju obnoviteľných zdrojov však podľa hnutia pomôže. Hnutie ale zároveň upozornilo na to, že schvaľovanie zmien nabralo oneskorenie, a je nutné urýchliť kroky, aby by bolo možné zdieľanie od začiatku budúceho roka.

Podľa Únie komunitnej energetiky (UKEN) je nutné, aby Parlament novelu schválil do polovice tohto roku. Ako kľúčové únie vidí v návrhu odstránenie diskriminácie členov spoločenstva zo strany obchodníkov a presné určenie práv a povinností účastníkov trhu pri zdieľaní elektriny.

„Je kľúčové, že návrh myslí aj na ochranu tých zákazníkov, ktorí sa stanú členmi energetických spoločenstiev. Ak sa člen už nebude chcieť podieľať na zdieľaní elektriny, napríklad z dôvodu vysokých poplatkov za členstvo, môže zdieľanie ukončiť bez sankcií a spoločenstvo musí zdieľanie tejto osobe ukončiť.Ak by energetické spoločenstvo svojho člena k zdieľaniu aj naďalej nútilo, môže mu Energetický regulačný úrad uložiť pokutu až 15 miliónov Kč,“ uviedla právnička Frank Bold a UKEN Eliška Baranová.

Návrh novely nadväzuje na predchádzajúce zmeny energetického zákona. Jedným z nich je novela vyhlášky o pravidlách trhu s elektrinou, ktorá umožňuje využívanie energie z napríklad fotovoltaickej elektrárne obyvateľmi bytových domov. Ďalšou novinkou je zvýšenie limitu pre licenciu na výrobu elektriny, odbornú spôsobilosť a stavebné povolenie na 50 kilowattov.

 

 

ZDROJ: Trend.sk

ZDROJ FOTO: Facebook