Alojz Baránik zaplatí za ohováranie sudkyni Ayše Eren Pružinec 70 000,- EUR, upozorňuje Matúš Šutaj Eštok z HLASuAlojz

Autor: Lucia Peštová
Zdorj foto: FB reprofoto

Poslanec Matúš Šutaj Eštok z HLASu ostro kritizuje Alojza Baránika zo strany SaS za urážlivé výroky voči sudkyni Ayše Eren Pružinec, za čo mu Krajský súd v Košiciach pridelil pokutu vo výške 70 000 eur. Šutaj Eštok vyzdvihuje rozhodnutie súdu a varuje Baránika pred opakovaným urážaním a jeho možnými finančnými následkami.

 

Baránik, známy aj ako „Alino“ podľa vyjadrenia Šutaja Eštoka, je často spájaný s vulgárnym správaním a málo profesionálnymi prejavmi. Matúš Šutaj Eštok, poslanec NR SR z HLASu, nešetrí slovami a považuje Baránika za viac hulváta ako právnika.

Sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, ktorá bola cieľom Baránikových urážlivých slov v roku 2017, sa rozhodla vytiahnuť túto záležitosť pred súd. Ako vysvetľuje Matúš Šutaj Eštok, Krajský súd v Košiciach následne rozhodol, že Baránik je povinný zaplatiť sudkyni nemajetkovú ujmu vo výške 70 000 eur.

Matúš Šutaj Eštok sa teší z takéhoto rozhodnutia súdu a vníma ho ako dôležitý krok za spravodlivosťou. Súčasne však vyzýva Baránika, aby si uvedomil následky svojho konania a prestal urážať iných. Matúš Šutaj Eštok varuje, že ak by Baránik pokračoval v podobnom správaní, jeho bankový účet by mohol opäť pocítiť finančné následky.

Sudkyňa krajského súdu v Bratislave sa rozhodla nechať svoje práva a reputáciu obhájiť a zažalovala politika Alojza Baránika za osočujúce slová, ktoré na jej adresu vyslovil verejne.

Ako uvádza portál Pluska, Baránik, keď ho novinári vyzvali na reakciu na rozhodnutie súdu, tvrdil, že o ničom nevie a nechcel sa k tomu bližšie vyjadriť. Tento mlčanlivý postoj môže naznačovať, že politik sa snaží vyhnúť zodpovednosti za svoje kontroverzné výroky.

Matúš Šutaj Eštok v závere svojho príspevku poukazuje na dôležitosť takýchto súdnych rozhodnutí, ktoré mu dodávajú nádej, že boj sudkyne za spravodlivosť priniesol vytúžené výsledky. Zároveň však upozorňuje Alojza Baránika na potenciálne finančné dôsledky, ak by pokračoval v urážaní a osočovaní iných.

Poslanec Šutaj Eštok jasne dáva najavo, že verejná diskusia a kritika politikov sú súčasťou demokratickej spoločnosti, no urážky a vulgárne výroky nemajú miesto v politickom dialógu. Alojz Baránik sa teraz musí vyrovnať s finančnou sankciou vo výške 70 000 eur, čo je jasný signál, že ohovávanie a urážky majú svoju cenu.

Ayše Eren Pružinec, sudkyňa, ktorú Alojz Baránik urážal, je už 30 rokov v talári a dlhodobo pôsobí na Slovensku. Jej snaha o obhajobu vlastného práva a dôstojnosti je dôkazom odhodlania sudcov bojovať za spravodlivosť a rešpekt vo verejnom priestore. Tento prípad opäť raz poukazuje na dôležitosť zodpovedného správania politikov a dodržiavania právnych noriem. Matúš Šutaj Eštok a sudkyňa Ayše Eren Pružinec ukazujú, že urážky a vulgárne výroky nezostanú bez následkov, a že súdy majú moc presadiť spravodlivosť a ochrániť dôstojnosť jednotlivcov.