A už je to tu! Nedostatok vody obmedzuje bežné potreby obyvateľov!

Autor: Redakce
Už od polovice júla platí mimoriadna situácia v súvislosti so suchom a nedostatkom vody v mestskej èasti Banskej Štiavnice Banky. Asi 80 obyvate¾ov s trvalým pobytom a tiež chalupárov zásobuje vodou cisternami Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos. V tejto èasti, ktorá je od mesta vzdialená nieko¾ko kilometrov, vyschla všetka voda v studniach a suchý je tiež potok, ktorý tade preteká. Na snímke žena tlaèí fúrik s prázdnymi nádobami k cisterne s pitnou vodou v mestskej èasti Banskej Štiavnice Banky 5. augusta 2022. FOTO TASR - Ján Krošlák *** Local Caption *** pitná voda f¾aša

Nedostatok zrážok spôsobujúci pokles výdatnosti vodných zdrojov pre obecný vodovod obmedzuje obyvateľom obce Volica v okrese Medzilaborce bežné potreby.

„Nemôžu prať, variť, zavárať, umývať sa, dopestovať vlastné produkty, bez vody sa jednoducho žiť nedá,“ uviedla pre TASR starostka Monika Rohaľová. Ak bude situácia pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch, obec bude musieť hľadať ďalšie zdroje vody.

Ako Rohaľová ozrejmila, obecný vodovod postavili obyvatelia svojpomocne v rokoch 1965 – 1967. V roku 2014 obnovili vďaka dotácii od Environmentálneho fondu vodné pramene, vlani z rovnakých zdrojov zrealizovali prvú etapu obnovy vodovodného potrubia na trase pri hlavnej ceste, kde obyvatelia nemajú dostatok vody. Je potrebné obnoviť ešte trasu vodovodu v centre dediny, obec podáva žiadosť na envirofond o poskytnutie dotácie každoročne. „Ak bude takáto klimatická situácia pretrvávať, je potrebné hľadať ďalšie zdroje, pramene vody v okolí obce, aby bol aj v letnom období dostatok vody. Vlastné finančné zdroje obce na takéto investície nie sú postačujúce, bez dotácií ich obec nemôže realizovať,“ doplnila.

Problém s nedostatkom vody v obecnom vodovode sa podľa starostkiných slov opakuje v lete v suchom období pravidelne, tento rok je to „veľmi zlé“. Obec preto zabezpečuje dovoz vody do obecného vodojemu od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. „Takýto dovoz vody je pre obec finančne náročný, viac zaplatíme za dopravu ako za samotnú vodu,“ podotkla s tým, že ani toto riešenie úplne nepostačuje.
Obyvatelia, ktorým voda vôbec netečie, si po ňu môžu chodiť na obecný úrad, mnohí si navzájom vypomáhajú. Výrazný pokles vody však pociťujú aj v studniach.

„Stále občanov vyzývame, aby vodou šetrili, nepoužívali vodu z obecného vodovodu na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, umývanie motorových vozidiel, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok a na stavebné účely,“ uzavrela Rohaľová.

Aktuálne platí pre nedostatok pitnej vody mimoriadna situácia v obciach Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Richnava, Zubák a Sútor.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk