Zmeny v invalidných dôchodkoch: Kto dostane viac peňazí?

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: bing.com

Nové opatrenia prinesú zmeny v invalidných dôchodkoch a ovplyvnia tisícky dôchodcov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje percentuálnu mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako podmienku pre nárok na invalidný dôchodok. Novela prináša zvýšenie dôchodkov pre niektoré skupiny dôchodcov a zlepšenie dostupnosti pre nových žiadateľov.

 

Kto bude mať nárok na viac peňazí?

V rámci novely budú zmenené invalidné dôchodky pre viac ako desaťtisíc penzistov. Sociálna poisťovňa prepočíta percento invalidity pre viac ako 5 300 súčasných poberateľov čiastočného invalidného dôchodku v kategórii „do 70 %“. Títo dôchodcovia by mali priemerne získať o viac ako 22 eur mesačne.

Okrem toho sa viac ako 16 100 súčasných poberateľov čiastočného invalidného dôchodku preklasifikuje do kategórie „nad 70 %“, čo prinesie priemerne zvýšenie dôchodku o 182 eur mesačne.

Novela zároveň počíta s nárastom novopriznaných invalidných dôchodkov. Každoročne by malo byť nových 476 poberateľov čiastočného invalidného dôchodku a 1 436 poberateľov plného invalidného dôchodku.

Ako novela ovplyvní schvaľovanie invalidných dôchodkov?

Hlavným zámerom novely je zabezpečiť, aby sa všetky ochorenia posudzovali na základe najnovších poznatkov medicíny a aby percentuálna miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presne zodpovedala závažnosti zdravotného postihnutia. Cieľom je zahrnúť čo najširší okruh skupín ochorení.

Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti vládnej novely zákona na to, aby rozhodla o všetkých invalidných dôchodkoch, ktoré sa tieto zmeny dotknú.

Zmeny v prehodnocovaní percenta invalidity

Zmeny budú prebiehať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok, ktoré vykoná Sociálna poisťovňa. Prehodnotenie percenta invalidity bude postupné, pričom sa zmeny dotknú tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa novela týka. Poberatelia nemusia podávať vlastné žiadosti, poisťovňa ich nájde vo svojom informačnom systéme.

Novela zákona o sociálnom poistení sa snaží zabezpečiť spravodlivé a adekvátne dôchodky pre osoby s rôznymi druhmi ochorení a zároveň zlepšiť systém schvaľovania invalidných dôchodkov na základe aktuálnych medicínskych poznatkov.