Žilinka na seba opäť upozorňuje! Odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskom formálnymi gestami

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskom formálnymi gestami. Reagoval tak na výzvy, aby vypovedal dohodu o spolupráci medzi generálnymi prokuratúrami SR a Ruskej federácie, ktorá od marca 2002 rámcovo upravuje možnosti spolupráce oboch prokuratúr.

Táto dohoda podľa jeho slov „plne zodpovedá záväzkom SR, vyplývajúcim zo Zmluvy medzi SR a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej v Bratislave dňa 26. augusta 1993″. Ako ďalej uviedol, momentálne zodpovedajú vzťahy oboch prokuratúr kritériu „nevyhnutnej potrebnosti a profesionality.“ Možnosti spolupráce v zmysle dohody podľa jeho slov nie sú a ani objektívne nemôžu byť napĺňané.

„To však neznamená, že by dlhé roky budovaná korektná spolupráca a komunikácia mala byť znegovaná a vzájomné vzťahy aj formálne zrušené,“ dodal s tým, že k tejto otázke považuje za potrebné pristupovať triezvo a rozvážne, hľadiac do budúcna. Pred vyhrocovaním napätých vzťahov, akým by bolo zrušenie dohody, uprednostňuje konkrétne kroky a reálnu pomoc zodpovedajúcu situácii, ktorá nastala.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: felvidek.ma