Závery nedávnej štúdie o úmrtnosti počas COVID-19 sú zavádzajúce

Autor: Redakce
Štúdia údajne vykazuje vážne metodologické nedostatky, najmä ignoruje epidemiológiu a základné mechanizmy šírenia infekčných chorôb.

Závery nedávno zverejnenej štúdie Nadúmrtnosť na COVID-19 sú zavádzajúce. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Štúdia podľa neho vykazuje vážne metodologické nedostatky, najmä ignoruje epidemiológiu a základné mechanizmy šírenia infekčných chorôb. „V dôsledku toho prichádza síce k mediálne ohromujúcim, ale zavádzajúcim záverom,“ uviedol úrad. Štúdia poukázala na to, že ak by Slovensko postupovalo ako najlepšie krajiny EÚ, mohlo byť potenciálne zachránených až 21.308 ľudských životov. Zástupca predsedníčky úradu Michal Palkovič podotkol, že pandémia bola po všetkých stránkach nový svetový fenomén. „Pri prebiehajúcej pandémii sa robia rozhodnutia na základe aktuálnych poznatkov vedy, ako aj ekonomických možností štátu vrátane kapacity zdravotníctva za pochodu. Netvrdíme, že sa neurobili v tých vypätých chvíľach žiadne chyby, hodnotiť však takýmto účelovým spôsobom postupy, ktoré sa robili v dobrej viere zachrániť čo najväčší počet životov, je minimálne neadekvátne,“ skonštatoval.
Úrad zároveň v tejto súvislosti upozornil, že sa počas kritického obdobia pandémie veľmi intenzívne venoval aj zverejňovaniu dát o priebežnom počte úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. „Autori v médiách citovaného dokumentu opomenuli nielen tieto štatistiky spracované v súlade s kritériami v štruktúre TESSy, kde sa práve Slovensko stalo priekopníkom a má jednu z najkvalitnejších štatistík EÚ, ale ich pozornosti ušla aj publikácia Poučenia z covidu, ktorá bola zverejnená v júni 2022,“ poznamenal ÚDZS. Upozorňuje, že podľa grafu zverejneného v tejto publikácii miera zvládnutia pandémie na Slovensku v zásade kopírovala vývoj v susedných krajinách. „Dokument, ktorého kľúčový graf porovnáva Slovensko v princípe so škandinávskymi krajinami a vynecháva krajiny so Slovenskom susediace, nespĺňa základné kritériá nezávislej analýzy, pretože porovnáva neporovnateľné,“ podotkla predsedníčka úradu Renáta Bláhová. Palkovič dodal, že spolu s konzíliom odborníkov pripravia odborne fundovanú reakciu na štúdiu. „Vysvetlíme, prečo z odborného pohľadu nejde o relevantný podklad,“ povedal Palkovič. Manažment pandémie ochorenia COVID-19 preverí v reakcii na štúdiu aj Generálna prokuratúra SR. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa preto k obsahu štúdie nemôže vyjadrovať. Upozornilo, že viacerí odborníci majú vážne výhrady napríklad k použitej metodike. Spoluautor štúdie Peter Pažitný uviedol, že cieľom štúdie bolo vyvolať expertnú diskusiu. „Sme presvedčení, že ak má štúdia priniesť reálne poučenia do budúcnosti, mala by diskusia o nej zostať v odbornej rovine. Za nás sme pripravení sa na nej zúčastniť,“ uviedol.
ZDROJ: info.sk
ZDROJ FOTO: Facebook