Žadatelé o řidičské oprávnění čelí novým výzvám, včetně potřeb nevidomých na silnicích

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: pexels.com (free for commercial use)

Žadatele o řidičské oprávnění čekají změny. Do popředí zájmu se dostaly i potřeby nevidomých jako účastníků provozu, ale i chování dalších skupin chodců, cyklistů i správné jízdy motorkářů. Problém nevidomých na silnicích je vážným a citlivým tématem. Nevidomí lidé mají značně omezenou schopnost vnímání okolního prostředí a spoléhají se na zvuky, hmat a další smyslové vnímání k orientaci ve svém okolí.

„Zranitelnými účastníky provozu nejsou jen motorkáři, chodci či cyklisté, ale i lidé se speciálními potřebami. Nevidomí, neslyšící, a také například slabozrací. Proto zařazujeme i tyto otázky, aby každý řidič věděl, jak se při setkání s nevidomým například na přechodu ohleduplně zachovat,“ říká Milan Janda z Ministerstva dopravy v tiskové zprávě. Ministerstvo dopravy, Asociace autoškol ČR, Policie ČR a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých totiž představily další sadu statických i dynamických otázek pro žadatele o řidičské oprávnění, které zohledňují právě i tuto kategorii občanů.

Závěrečné zkoušky tedy obohatí celkem celkem 35 statických a 11 dynamických otázek. „Je nezbytné neustále pracovat na zvyšování naší řidičské kultury a tímto k tomu, doufáme, i přispíváme. Součástí této snahy je i nový klip Vidíš ho! Nevidí tě! zaměřeného právě na ohleduplnost vůči nevidomým,“ zdůrazňuje Jiří Novotný z Asociace autoškol ČR.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách.

S testovými otázkami ke zkouškám v autoškole se ročně setká až 120 tisíc zájemců o řidičské oprávnění, kterým se snažíme zařazením těchto nových sad představit aktuální trendy v každodenním provozu.

Nevidomí lidé se spoléhají často na bílou hůl, která jim pomáhá při orientaci a označuje je jako zranitelné účastníky silničního provozu. Při přecházení silnice potřebují spolehlivé informace o stavu a chování vozidel, zvukové signály nebo pomoc ostatních řidičů a chodců. Je tedy důležité, aby řidiči a ostatní účastníci silničního provozu projevovali ohleduplnost a respekt vůči nevidomým lidem. Dodržování pravidel provozu, dávání přednosti při přecházení silnice a poskytování pomocné ruky při potřebě jsou zásadní pro bezpečnost nevidomých na silnicích. Taktéž je důležité, aby byla vytvořena prostředí, která jsou přístupná a bezpečná pro tyto osoby, a to prostřednictvím vhodné infrastruktury a označení.

Zdroj: Ministerstvo dopravy