Za ľudí má veľké novinky! Týka sa to daní!

Autor: Redakce
Daňová záťaž pracujúcich narastá napriek tomu, že štát priamo daňové sadzby nezvyšuje.

Navyše sa tak deje v čase, keď reálne mzdy klesajú. Upozornil na to vo štvrtok na tlačovej konferencii ekonomický expert Za ľudí Tomáš Meravý. Strana by tomu chcela zamedziť, a to zvýšením nezdaniteľného minima a následne zavedením automatického mechanizmu. Návrh plánuje predstaviť koaličným partnerom.

Na najbližšej koaličnej rade chce strana navrhnúť, aby štát k 1. januáru 2023 zvýšil nezdaniteľné minimum z 21-násobku životného minima na 27-násobok. „Znamenalo by to, že nezdaniteľné minimum by sa budúci rok zvýšilo z pôvodne plánovaných 4922 eur na 6329 eur,“ vyčíslil Meravý. Zamestnanec s priemernou mzdou by mesačne ušetril viac než 22 eur na nižšej dani z príjmu a ročná úspora by predstavovala 267 eur, čo by podľa neho viac než kompenzovalo očakávaný pokles reálnej hrubej mzdy.

Zároveň chce strana presadzovať, aby sa do daňového zákona zaviedol automatický mechanizmus na zamedzenie tichému zdaneniu. Systém by podľa Meravého mohol byť nastavený tak, aby sa sledovali dva parametre, a to rast priemernej mzdy a miera inflácie, a podľa toho, čo by bolo viac v prospech daňového poplatníka, by sa upravovalo nezdaniteľné minimum a daňové pásma.

ZDROJ: Teraz.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk