Vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku ku klamstvám Juraja Šeligu

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto bing.com

Generálny prokurátor a prokuratúra Slovenskej republiky, Maroš Žilinka, reagoval na dnešné výroky poslanca NR SR Šeligu v súvislosti s trestným oznámením pre trestný čin ohovárania. Žilinka tvrdí, že poslanec Šeliga svojimi nepodloženými tvrdeniami útočil na jeho osobu a prokuratúru. Generálny prokurátor vyvrátil tvrdenia o tom, že by bránil kritiku svojej práce a zdôraznil, že nikdy nepodal trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiku svojej osoby. Článok obsahuje detailný rozbor Žilinkových odpovedí na Šeligove výroky.

Poslanec NR SR dnes po vypočutí na polícii vo veci trestného oznámenia pre trestný čin ohovárania opäť zavádzal verejnosť a svojimi NEODBORNÝMI a NEPRAVDIVÝMI výrokmi útočil na moju osobu ako generálneho prokurátora a prokuratúru SR.

V prvom rade musím zopakovať, že na poslanca NR SR a ani iného občana som NIKDY NEPODAL trestné oznámenie pre vyslovenie názoru či kritiky mojej osoby.

NIE JE PRAVDOU, že som v danej veci „vyhodnotil doručené podanie vo svojej hlave ako trestné oznámenie a rozhodol, že sa má vec vyšetrovať ako trestný čin ohovárania“. Je to LOŽ. Do posudzovania doručeného podania občana v danej veci som vôbec NEZASAHOVAL a vo veci ako OČTK ani z objektívnych dôvodov KONAŤ NEBUDEM. Tu len poznamenávam, že podľa § 62 ods. 1 Trestného poriadku sa podanie posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené.

NIE JE PRAVDOU, že by som „ťahal ľudí po výsluchoch“, na základe toho, že sa niekto o mne hanlivo vyjadril. Je to VYSLOVENÉ KLAMSTVO.
NIE JE PRAVDOU, že by som poslancovi NR SR či komukoľvek inému rozhodnutím o vyšetrovaní trestného činu ohovárania „posielal nejaký typ odkazu, aby som ho zastrašil, alebo aby nebol voči mne kritický“. Opakujem, o ničom takom som nerozhodol a je to NESLÝCHANÁ LOŽ.

NIKDY SOM NEBRÁNIL nikomu SLUŠNÝM a ODBORNÝM spôsobom vyjadrovať sa kriticky k mojej práci. A skutočne nepotrebujem nikomu „zatvárať ústa“, pretože nepravdivá a hlavne odborne nekvalifikovaná kritika za každú cenu, ktorá už nadobúda charakter obsesie, je primárne SMUTNOU VIZITKOU komunikujúceho.

Vo svetle uvedeného je zverejnený odkaz poslanca NR SR, citujem: „pán Žilinka, mne ústa nezavriete žiadnym trestným oznámením“, nielen nekorektnou MANIPULÁCIOU občanov, ale aj NEHANEBNOSŤOU.