Vyjadrenia Kolíkovej, že sudcovia klamú!

Autor: Redakce
Prezident Združenia sudcov Slovenska (ZSS) František Mozner vyzýva poslankyňu a exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby vyhláseniami, že sudcovia klamú, nedehonestovala celú justíciu a Združenie sudcov Slovenska, ktoré je stavovskou organizáciu sudcov združujúcou približne 600 sudcov. ZSS o tom dnes informovalo v tlačovej správe. ZSS nie je zrejmé, ako Kolíková dospela k tomu, že sudcovia sa nehlásia na novovznikajúce správne súdy preto, lebo sa boja previerky sudcovskej spôsobilosti. Overenie sudcovskej spôsobilosti nie je podľa Moznera pre sudcov žiadnym „strašiakom“. Každý sudca každý rok, na rozdiel od poslancov a členov vlády, prechádza podrobnou majetkovou previerkou na pôde Súdnej rady SR. Tento proces bol zavedený ako protikorupčné opatrenie. „Je zarážajúce, že bývala ministerka spravodlivosti zároveň tvrdí, že vôbec nevadí, že sa na správne súdy prihlásil nízky počet sudcov, lebo na to budú finančné prostriedky. Evokuje to dojem, že nejde o špecializáciu, ktorou sama po celý čas operuje. Nastavila počet sudcov troch správnych súdov na počet 90 a prihlásených je zhruba 25 sudcov. To je kolaps v priamom prenose. Pani poslankyňa Kolíková dáva za príklad Najvyšší správny súd SR, ktorý sa podľa nej veľmi dobre zriadil,“ uvádza ZSS a pripomína, že vyše roka od zriadenia najvyššieho správneho súdu, mu pritom stále chýba tretina sudcov. ZSS konštatuje, že nepripravenosť súdnej mapy bola opakovane deklarovaná nielen sudcami, ale aj zástupcami ďalších právnických profesií a mnohými inštitúciami a orgánmi verejnej moci, čo Kolíková dlhodobo ognorovala.Podľa ZSS nie je napríklad pravdou, že súdy majú „jasné pravidlá ako nastaviť rozvrhy práce a vedeli sa podľa nich zariadiť,“ pretože to nevedia ani doposiaľ. „Predovšetkým, rozvrh práce nepripravujú súdy, ale predsedovia súdov. Legislatívu bývalá ministerka nastavila tak, že ak predseda súdu nepripraví rozvrh práce pre mestský súd do 15.12.2022, poruší zákon. Ak ho však pripraví, tiež poruší zákon. Z tohto procesu totiž vynechala sudcovské rady, ktoré ešte neexistujú. Stále je pritom účinné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že ak predseda súdu vynechá z procesu tvorby rozvrhu práce sudcovskú radu, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia,“ dodáva ZSS.ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk