Výhody a nevýhody železniční dopravy: Budou vlaky přepravovat více zboží?

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj foto: Pixabay.com

Železniční nákladní přeprava je již od poloviny 19. století jedním z klíčových druhů přepravy jak osob, tak nákladu. Pojďme se ale podívat, jaké výhody a nevýhody tento druh přepravy nákladu má a jaké kroky Ministerstvo dopravy ČR plánuje pro rozvoj nákladní přepravy učinit.

Co se týče nákladní železniční dopravy, mezi nesporné výhody oproti dopravě silniční patří především rychlost přepravy, možnost přepravit větší objem zboží, její ekologičnost a také bezpečnost. Ve srovnání se silniční dopravou, železniční tratě netrápí kolony. Odstávky vlaků jsou způsobené pouze poruchou vlaku či z důvodů problémů na infrastruktuře. Vlaky jsou také přizpůsobené pro přepravu objemnějšího nákladu než nákladní automobily, neboť standardní vagón má mnohem vyšší nosnost. Další nespornou výhodou je, že železniční přeprava neškodí životnímu prostředí svou prašností a výfukovými plyny. Pokud bychom se pak podívali na množství nehod a trestných činů, železniční doprava patří také mezi nejbezpečnější druhy dopravy. Další výhodou je nezávislost na cenách pohonných hmot a nižší náklady oproti dopravě letecké, jak se mimo jiné píše blogu společnosti PCC Group.

Železniční doprava má však i své stinné stránky. Jednou z nich je kapacita, která je v současné době zcela naplněna. Je proto potřeba její rozšíření. Další nevýhodou železniční dopravy je to, že není tak pružná, jako doprava silniční. Zatímco silniční doprava může zásilku převést přímo z výchozího místa až ke dveřím podniku, železniční doprava je výrazně omezena výchozím a koncovým terminálem. Některé velké podniky však tento problém již vyřešili tím, že v areálu zabudovaly železniční terminál i s potřebnými manipulačními zařízeními nutnými pro nakládání a vykládání komodit. Železniční nákladní doprava je také vázána na jízdní řády, které významně snižují přepravní rychlost. Oproti dopravě silniční je také méně flexibilní, neboť je závislá na rozmístění a stavu jednotlivých železničních tratí. Nejen o těchto nevýhodách se píše na webu zdopravy.cz.

I přesto však výhody železniční nákladní dopravy významně převažují nad nevýhodami, a nejen kvůli ekologičnost je potřeba značnou část silniční přepravy přesunout na železnice. Právě proto připravilo Ministerstvo dopravy dotační program ROCET sloužící k podpoře nákladních dopravců v elektrické trakci. Ministerstvo dopravy se tak snaží motivovat železniční dopravce a přispět k většímu zapojení železniční nákladní dopravy v elektrické trakci do přepravy zboží. V oficiální tiskové zprávě Ministerstva dopravy stojí: „Cílem opatření je přispět ke koordinaci dopravy včera zajištěním větší integraci železniční nákladní dopravy v elektrické trakci do multimodálních dopravní řetězců.”

V rámci tohoto programu je k dispozici celkem 100 milionů korun. Kdo může o dotace zažádat a jaké jsou podmínky čerpání je pak uvedeno na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.