Voliči pozor! Na toto si dajte veľký pozor!

Autor: Redakce
Voliči budú mať hlasovanie v sobotných (29. 10.) spojených voľbách odlíšené farebne. Voľby do orgánov samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vyšších územných celkov (VÚC) prislúcha modrá farba. Farbami budú odlíšené obálky a schránky. V prípade komunálnych volieb volič vyberá na jednom hlasovacom lístku starostu, respektíve primátora a na druhom poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva. Po úprave hlasovacích lístkov ich vloží do bielej obálky. V prípade Bratislavy a Košíc dostane volič ďalšie dva lístky - na voľbu starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. 


Aj tieto lístky patria do bielej obálky. Modrá farba patrí voľbám do VÚC. Volič dostane dva hlasovacie lístky - jeden na voľbu predsedu samosprávneho kraja a druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva. Oba lístky patria do modrej obálky. Ak vloží volič lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Obálku následne hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ani tu sa nesmie pomýliť, inak bude hlas neplatný. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.

ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk