Voliči pozor! Na toto si dajte veľký pozor!

Autor: Redakce
KK36 Marseille - Na snímke voliè hlasuje vo volebnej miestnosti v prvom kole parlamentných volieb vo Francúzsku 12. júna 2022 v Marseille. Úderom ôsmej hodiny sa v nede¾u ráno vo Francúzsku zaèalo prvé kolo parlamentných volieb. Podoba 577-èlennej dolnej komory Národného zhromaždenia však bude úplne jasná až po druhom kole, ktoré sa uskutoèní o týždeò — 19. júna. FOTO TASR/AP A voter casts his ballot in the first round of the French parliamentary election, Sunday, June 12, 2022 in Marseille, southern France. French voters are choosing lawmakers in a parliamentary election as President Emmanuel Macron seeks to secure his majority while under growing threat from a leftist coalition. (AP Photo/Daniel Cole)
Voliči budú mať hlasovanie v sobotných (29. 10.) spojených voľbách odlíšené farebne. Voľby do orgánov samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vyšších územných celkov (VÚC) prislúcha modrá farba. Farbami budú odlíšené obálky a schránky. V prípade komunálnych volieb volič vyberá na jednom hlasovacom lístku starostu, respektíve primátora a na druhom poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva. Po úprave hlasovacích lístkov ich vloží do bielej obálky. V prípade Bratislavy a Košíc dostane volič ďalšie dva lístky - na voľbu starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. 


Aj tieto lístky patria do bielej obálky. Modrá farba patrí voľbám do VÚC. Volič dostane dva hlasovacie lístky - jeden na voľbu predsedu samosprávneho kraja a druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva. Oba lístky patria do modrej obálky. Ak vloží volič lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Obálku následne hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ani tu sa nesmie pomýliť, inak bude hlas neplatný. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.

ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk