Vláda schválila čerpanie nových eurofondov. K dispozícii máme takmer 13 miliárd eur

Autor: Redakce
Na snímke podpredsedníèka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová poèas tlaèovej konferencie na tému Slovensko v mobile – služby štátu vo vašom vrecku 20. júna 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** mobil prihlasovanie smartfón

Na základe programu Slovensko budeme čerpať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období. Uviedla to na brífingu vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) za účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

„Vláda schválila operačný program Slovensko, inými slovami čerpanie nových eurofondov do roku 2027. K dispozícii máme takmer 13 miliárd eur. Tieto financie budú smerovať najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, prístupu k pitnej vode, verejnej doprave a mobilite, ale taktiež na podporu inovácií a digitalizácie, energetickú bezpečnosť, zelené riešenia, ale aj na podporu marginalizovaných rómskych komunít a na Fond spravodlivej transformácie,“ priblížil Heger.Program Slovensko podľa Remišovej znamená radikálnu zmenu v systéme eurofondov. Namiesto doterajších šiestich operačných programov s rôznymi pravidlami bude iba jeden hlavný program Slovensko.

„Jeden program s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie a zrýchlenie celého procesu. Programové dokumenty, podľa ktorých sa eurofondy využívali doteraz, sme okresali o 1 000 strán a nahradili ich jediným – programom Slovensko. Z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina,“ spresnila Remišová.

Kľúčové oblasti rozvoja sú podľa vicepremiérky rozdelené v súlade s európskou legislatívou do piatich cieľov. V programovom období 2021 až 2027 bude Slovensko celkový balík 12,59 miliardy eur investovať do cieľov Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko (1,89 miliardy eur), Zelenšie Slovensko (4,2 miliardy eur), Prepojenejšie Slovensko (2 miliardy eur), Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (3,25 miliardy eur) a Európa bližšie k občanom (400 miliónov eur).

„Na vedu, výskum, inovácie, priemyselnú transformáciu, digitalizáciu a podporu rastu malých a stredných podnikov pôjde súhrnne takmer 1,8 miliardy eur. Slovensko doteraz do vedy a výskumu dlhodobo investovalo len necelé 1 % HDP, pričom priemer EÚ je 2,3 %,“ upozornila Remišová. Viac ako 160 miliónov eur pôjde podľa nej na podporu slovenských vedcov a zlepšenie podmienok pre ich výskumné aktivity.

Najväčšia časť nových eurofondov bude smerovať na zelené a klimatické ciele, časť z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Kľúčové preto budú investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722 miliónov eur), do energetickej efektívnosti podnikov (78 miliónov eur) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (398 miliónov eur). Nové eurofondy Slovensku podľa Remišovej tiež pomôžu pri riešení mnohých problémov, ktoré dlhodobo zanedbávali predošlé vlády.

Ide o budovanie kanalizácie a vodovodov (668 miliónov eur) a tiež o budovanie a opravy ciest prvej triedy (241 miliónov eur), ciest druhej a tretej triedy (169 miliónov eur) a v neposlednom rade aj o rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov eur).

Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 miliónov eur môžu čerpať tri regióny – horná Nitra, Košický kraj a Banskobystrický kraj. Po prijatí programu Slovensko ho vicepremiérka Remišová predloží na schválenie Európskej komisii. Prvé výzvy z nových eurofondov vyhlásia do konca tohto roka.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk