Veľké zmeny pre školákov! Minister školstva šokuje

Autor: Redakce
Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky.


 Oznámil to po stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Uviedol tiež, že mali pripravené rozhodnutie na zvýšenie z troch na päť finančných pásiem. „Naposledy sa financie na prípravu teplých jedál v školských jedálňach upravovali v roku 2019,“ vysvetlil. Ako ďalej doplnil, sumy sú už momentálne nedostatočné. Podľa ministra školstva sa na zmene zhodli naprieč rezortom, zriaďovateľmi a školami. V utorok 15. 11. sa uskutočnilo rokovanie ministra s reprezentáciami SK8, Únie miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. „Oni prišli so svojimi číslami a my so svojimi. Následne si osvojili naše riešenie,“ uzavrel. „Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo,“ uvádza sa na webe rezortu školstva. 


V rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje. Ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. „Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 1. januára 2023 je potrebné prijať najneskôr do 28. februára 2023,“ uzavrel rezort školstva. Minister v relácii Na telo plus otvoril aj otázku možnej zmeny letných prázdnin, hoci to nie je téma dňa. „Už v júni začínajú veľmi horúce, slnečné dni a horúčavy v triedach bez klimatizácie bývajú neznesiteľné…Na­opak, v polovici či na konci augusta sa už ochladzuje, a tak nie je dôvod, aby boli v tom čase prázdniny,“ zamyslel sa Horecký. Takýto zmenený model ale nie je podľa jeho slov iba v jeho kompetencii. Nápad s posunutý termínom letných prázdnin má byť podľa neho aplikovaný v iných krajinách. Rezort školstva sa najbližšie obdobie sústredí na reformu učiva na základných školách. Deviaty ročník nebude zrušený. Zmeny sa podľa Horeckého dotknú aj stredných škôl.


ZDROJ: dnes24.sk

ZDROJ FOTO: Facebook