Univerzita Komenského má jasný postoj voči korupcii. Ukončili spoluprácu s docentom, ktorý bol zadržaný a obvinený z prijatia úplatku

Autor: Lucia Peštová
ZDROJ FOTO: Unsplash

Milan Trizna, docent Univerzity komenského bol v stredu 19. apríla 2023 zadržaný a obvinený z prijatia úplatku 20-tisíc eur. Univerzita následne prejavila svoj vyhranený postoj voči korupcii. Dňa 21. apríla 2023 prostredníctvom prírodovedeckej fakulty ukončila pracovný pomer so spomínaným docentom.

Triznu zadržali priamo pri preberaní úplatku rovno na pôde fakulty. „Univerzita striktne trvá na princípe nulovej tolerancie korupcie svojich zamestnancov,“ zhrnula univerzita na svojom webe.

Vedenie univerzity si nevie ďalšie pôsobenie docenta Triznu na akademickej pôde v žiadnom prípade predstaviť.

Rektor univerzity Marek Števček od začiatku poskytoval maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní prípadu. „Aj keď ma celá kauza mimoriadne mrzí – o to viac, že ide o bývalého dekana našej fakulty – som rád, že protikorupčné mechanizmy fungujú a prípad veľmi rýchlo skončil priznaním. Týmto vyzývam všetkých našich zamestnancov, dodávateľov aj študentov, aby v prípade podozrení z korupčnej činnosti okamžite konali a kontaktovali orgány činné v trestnom konaní, prípadne podozrenia konzultovali s vedeniami fakúlt alebo univerzity. Pripravujeme informačnú kampaň pre celú našu akademickú obec s cieľom zvýšiť povedomie o korupcii a možnostiach jej nahlasovania,“ zrhnul.

K situácii sa dnes vyjadril aj Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK. „Akademický senát PriF UK odsudzuje všetky formy korupčného správania a dištancuje sa od nich. AS PriF UK vyjadruje plnú podporu rektorovi UK a dekanovi PriF UK a podporuje všetky ich kroky vedúce k ochrane dobrého mena školy v súvislosti s individuálnym zlyhaním zamestnanca PriF UK doc. Milana Triznu, ktorý bol 19. 4. 2023 zadržaný pri preberaní úplatku. AS PriF UK sa tiež v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Univerzity Komenského, ktoré v tejto súvislosti vydala 19. 4. 2023,“ vyhlásil senát.