To snáď nie! Domácnostiam hrozí, že budú z vládnej pomoci vynechané

Autor: Redakce

Pri cenách tepla treba doladiť podmienky podpory, tvrdí ÚRSO.

 

 

Pri teple by bolo vhodné doladiť podmienky poskytovania pomoci zo strany Ministerstva hospodárstva SR aj pre špecifické prípady domácností. V tlačovej správe to konštatuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten upozorňuje, že napriek prijatým opatreniam vlády, ktoré zásadne ochránili slovenské domácnosti pred extrémnym zdražením energií, stále hrozia významné nárasty cien tepla aj pre viaceré domácnosti, obdobne ako pre odberateľov v nebytových objektoch a priemyselných prevádzkach. Úrad pripomína, že prijaté nariadenie o zastropovaní nárastu ceny tepla do výšky 20 Eur/MWh včítane DPH sa vzťahuje na dodávku tepla pre bytové objekty. „Na základe uvedeného bežná domácnosť čelí v priemere zvýšeniu nákladov na teplo o necelých 10 eur mesačne. Bez mimoriadnych opatrení vlády by to bolo 5-násobne viac,“ konštatuje. Ako dodáva predseda ÚRSO Andrej Juris, domácnosti ako celok sú tak účinne ochránené pred zásadným nárastom ceny tepla, avšak v prípade, ak je v bytovom dome viac ako polovica nebytových priestorov, môžu byť z vládnej pomoci vynechaní nielen majitelia drobných prevádzok v bytovom dome, ale aj samotné domácnosti. Úrad zdôrazňuje, že odberatelia tepla v nebytových a priemyselných objektoch nie sú adresátmi kompenzácií a zastropovania cien tepla opatreniami vlády.

 

Ide predovšetkým o administratívne a komerčné budovy, ale aj objekty slúžiace na verejné účely, ako sú školy, škôlky, zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie, a podobne. Obdobne ide aj o priemyselných odberateľov tepla napojených na systémy CZT, najmä v priemyselných parkoch. „Uvedení odberatelia platia ceny tepla, ktoré nesmú prekročiť maximálne ceny tepla stanovené úradom. Vzhľadom na dramatický nárast cien palív, ako je zemný plyn, drevná štiepka, uhlie, vykurovací olej a pododobne, z ktorých sa vyrába takmer všetko teplo v CZT systémoch v SR, vzrástli celkové náklady na výrobu a dodávku tepla v priemere dvojnásobne oproti roku 2022,“ uvádza Juris. Na základe ukončených cenových konaní celkové variabilné náklady na obstaranie paliva pre účely výroby tepla vzrástli v priemere o viac ako 170 %. Na druhej strane, celkové fixné náklady na teplárenskú infraštruktúru vzrástli v priemere iba o cca 12 %. V lokalitách CZT s dodávkou tepla pre domácnosti bol medziročný nárast variabilných nákladov na dodávku tepla v priemere o 160 %, fixných nákladov o 9 %, a celková cena tepla vzrástla v priemere o 86 %. „Odberatelia v takmer 40 % zo všetkých lokalít CZT na Slovensku majú stabilné ceny tepla, prípadne zaznamenali ich zníženie v roku 2023. Okolo 70 % lokalít CZT má zvýšenie cien tepla v priemere do 75 %. Nárasty cien tepla nad 100 % sú v cca 30 % lokalít CZT na Slovensku,“ zhrnul Juris. Vzhľadom na tento vývoj ako aj podnety od účastníkov trhu je podľa úradu na zváženie vytvorenie dodatočných kompenzačných schém pre špecifické skupiny odberateľov, ktoré majú problém zvládnuť enormný nárast nákladov na teplo v lokalitách s výrazným nárastom cien tepla.

 

 

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook