Súčasná politická situácia a predčasné voľby, nemôžu byť zámienkou na zastavenie prác pre spravodlivosť, povedal Karas

Autor: Redakce

Návrh zmien Trestného zákona je vo fáze dokončovania a čoskoro bude predložený na rokovanie vlády. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

 

 

 

Cieľom novely je podporiť moderné nástroje trestného práva, trestné sadzby majú byť spravodlivejšie a bude sa klásť väčší dôraz na práva poškodených. Ako uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas, reformné úsilie sa na najbližšie týždne a mesiace zameria na modernizáciu Trestného poriadku, teda trestného práva procesného. „Splnili sme úlohu navrhnúť reformu Trestného zákona a teraz preto budeme naplno pracovať aj na finalizácii modernizácie trestného procesu. Súčasná politická situácia a predčasné voľby podľa môjho názoru nemôžu byť zámienkou na zastavenie prác pre spravodlivosť,“ povedal Karas. Minister spresnil, že modernizácia trestného procesu bude stáť na troch hlavných pilieroch. Prvým pilierom je zefektívnenie a zjednodušenie prípravného konania. Vyšetrovatelia a orgány činné v trestnom konaní by mali mať viac času na reálne odhaľovanie trestnej činnosti. „Budeme sa sústrediť aj na znižovanie procesnej náročnosti a administratívnej prácnosti, a to aj s cieľom hospodárnosti trestného konania,“ dodal minister. Druhým pilierom je dôsledné rešpektovanie základných práv, princípu rovnosti zbraní, kontradiktórnosti a posilnenie práv poškodených. „Vytváranie lepších možností na účinné odhaľovanie trestnej činnosti nesmie ísť za žiadnych okolností na úkor základných práv. Toto je našou povinnosťou podľa ústavy i medzinárodných záväzkov,“ uviedol šéf rezortu spravodlivosti s tým, že snaha zjednodušovať si prácu na úkor základných práv je nebezpečnou skratkou, ktorá nesleduje cieľ spravodlivosti. Tretím pilierom je dôsledná odborná revízia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v prípravnom konaní. Karas podotkol, že v súčasnosti sú postupy trestných orgánov a fungovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov kritizované a podrobené verejnej diskusii, čo neprispieva k dôveryhodnosti justičných inštitúcií. „Trestný poriadok ako celok musí obsahovať primerane vyvážené nástroje na nápravu prípadných nezákonností. Inak by dochádzalo k neodôvodneným zásahom do základných práv,“ spresnil Karas. Ako uviedlo MS SR, do prípravy zmien Trestného poriadku budú, podobne ako pri tvorbe novely Trestného zákona, zapojení odborníci z rôznych oblastí justície a tiež ľudia, ktorí denne pracujú s Trestným poriadkom. „Rovnako ako pri zmenách Trestného zákona, aj v prípade procesu bude preferované hľadanie čo najširšieho konsenzu všetkých zložiek,“ uzavrelo MS SR. 


 

ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook