Strana SaS chce pomôcť matkám hasičkám

Bratislava – Matky hasičky by mohli vykonávať nočnú službu či služobnú pohotovosť aj vtedy, keď ich dieťa ešte nemá tri roky. V súčasnosti nesmie tehotná hasička a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky vykonávať štátnu službu v noci, nad základný čas služby, ani mať služobnú pohotovosť. Upraviť vekovú hranicu z troch rokov na jeden rok dieťaťa navrhujú poslanci za SaS v novele zákona o Hasičskom a záchrannom zbore.

„Cieľom predloženého návrhu je znížiť hranicu veku dieťaťa, pod ktorú príslušníčka, ktorá sa o toto dieťa stará, nemôže vykonávať štátnu službu v noci, štátnu službu nad základný čas služby v týždni a služobnú pohotovosť. Táto veková hranica sa znižuje z troch rokov na jeden rok,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa vo veku od jedného do troch rokov, by sa po novom mohla nariadiť štátna služba v noci a nad základný čas služby v týždni len s jej písomným súhlasom. „Služobná pohotovosť môže byť nariadená príslušníčke, ktorá sa stará o dieťa, ktoré dovŕšilo jeden rok a nedovŕšilo 15 rokov, len s jej písomným súhlasom,“ dodali predkladatelia. Novela by v prípade schválenia mohla byť účinná od 15. apríla.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk