Spoločnosť BAE SYSTEMS, ktorá má českej a slovenskej armáde dodávať BVP za milióny, mlčí o svojich prípadoch korupcie

Autor: Redakce

Po tom, čo sa vláda rozhodla, že bez tendra sa ministerstvo obrany obráti na švédsku vládu a pokúsi sa rokovať o kúpe vozidiel od spoločnosti BAE SYSTEMS, sme sa v redakcii pozreli na minulosť tejto spoločnosti a z množstva otvorených zdrojov, zahraničných aj českých, nás zarazilo množstvo prípadov korupcie, podozrení z korupcie, z ktorých najdôležitejší sa týka Českej republiky a Gripensovcov. Publikovali sme niekoľko článkov na tieto témy a chceli sme dať priestor českému zástupcovi BAE SYSTEMS, pánovi Alešovi Výbornému, aby sa vyjadril.

Zaujímalo nás najmä to, či sa obáva, že tieto prípady predstavujú pre spoločnosť BAE SYSTEMS určité riziko poškodenia dobrej povesti a že vláda by mohla zmeniť svoje rozhodnutie tým, že sa pozrie na zoznam problémov, ktorými spoločnosť prešla. Rovnako ako pred viac ako mesiacom na Dňoch NATO sme boli odmietnutí a spoločnosť BAE SYSTEMS mlčí o svojich prípadoch korupcie.

„Nechcem s vami vôbec hovoriť po tom, čo zverejníte informácie o mne a našej spoločnosti bez toho, aby ste sa nás vopred opýtali alebo si overili nejaké fakty. Takže sa nehnevajte. Vôbec s tebou nechcem hovoriť. Pretože po tom, čo robíte, to nie je žurnalistika, je to prasiatko, takže len bohužiaľ. Keď sa začnete správať ako novinár, budem sa baviť, ale dovtedy nie. Po prvé, keď o niečom píšem, kontrolujem to na oboch stranách, a nie že by som jednoducho niečo napísal bez toho, aby som sa opýtal dotyčných ľudí,“ odmietol Aleš Výborný, vedúci českého zastúpenia BAE SYSTEMS, našu žiadosť o rozhovor počas Fóra budúcich síl.

Otázky sme mu poslali vopred. Ani nám nevysvetlil, o akej „druhej strane“ hovoril vo svojej odpovedi, ktorú vidíte v priloženom videu. Séria článkov o korupčných prípadoch BAE SYSTEMS je založená na informáciách, ktoré boli dlhé roky publikované v mnohých zahraničných a českých médiách a ktoré sú spomenuté aj v článku na internetovej encyklopédii Wikipédia. Nejde o novú informáciu, nie je to investigatívne zistenie našej redakčnej rady. Na rozdiel od všetkých ostatných médií sme len nechceli v tichosti odovzdávať minulosť medzinárodného koncernu.

Vo všeobecnosti sme pripomenuli prípady, ktorých bolo naozaj veľa a v mnohých krajinách. Okrem Českej republiky zahŕňali aj Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko, Tanzániu, Južnú Afriku, Indiu a Indonéziu. To na jednej strane naznačuje, napriek rôznorodosti a zložitosti vecí, že postupy BAE SYSTEMS neboli v poriadku, ako to na viacerých miestach zistili aj súdy, a na druhej strane to vedie k otázke, či boli prijaté nejaké opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu týchto situácií. Chceli sme dať pánovi Výbornému príležitosť predstaviť tieto opatrenia. Odmietol využiť príležitosť..

Aleš Výborný bol osobne na objednávku nákupu a nakoniec aj prenájmu stíhačiek Gripen. V dôsledku toho spoločnosť BAE SYSTEMS v tomto prípade čiastočne priznala vinu a zaplatila mimoriadne vysokú pokutu mimosúdnou cestou v Spojených štátoch. V tom čase to bola forma kompenzácie za to, že americké spoločnosti museli opustiť český tender na nadzvukové lietadlá. Chceli sme sa opýtať, či sme dnes skutočne v podobnej situácii, pretože výberové konanie na BVP bolo zrušené a spoločnosť BAE SYSTEMS dostala príležitosť dodať svoj produkt bez verejnej súťaže.

Pán Výborný nás vyzval, aby sme si najprv preverili fakty a dali priestor druhej strane, aby sa vyjadrila. Máme overené fakty, v našich článkoch odkazujeme na zdroje. Nejde o zákulisné správy, ale o novinové články mnohých denníkov, a to nielen z Českej republiky, ktorá sa im veľmi intenzívne venovala. Teraz sme nešli za pánom Výborným, aby sme vyvrátili prípady podozrenia z korupcie v Tanzánii alebo aby sme diskutovali o jeho dôvodoch, prečo musela spoločnosť BAE SYSTEMS zaplatiť pokutu v Spojených štátoch. Chceli sme vedieť, či vníma riziko poškodenia dobrej povesti, ktoré z týchto prípadov vyplýva pre spoločnosť, ktorú zastupuje, a aké opatrenia spoločnosť BAE SYSTEMS prijala, aby zabránila opätovnému výskytu podobných podozrení v budúcnosti, a to najmä teraz v Českej a Slovenskej republike.

A v neposlednom rade sme mu chceli dať príležitosť opäť odpovedať na neistotu týkajúcu sa jeho podnikania v spoločnostiach AmaVictu s.r.o. a AmicusVerus s.r.o. a trochu mätúcej vlastníckej štruktúry spoločností, ktoré nezverejňujú účtovné závierky, hoci to vyžaduje zákon. Ani tieto informácie nie sú žiadnym tajomstvom. Nemuseli sme si overovať fakty. Spoločnosti pána Výborného v skutočnosti nezverejňujú účtovné závierky. V súvislosti s vyššie uvedeným sme si kládli otázku, či je takýto prístup v rozpore s etickými normami spoločnosti BAE SYSTEMS. Boli sme však opäť odmietnutí.

ZDROJ: Pavel Liška

ZDROJ FOTO: army.cz