Sněmovna rozhoduje o systému zdravotního pojištění cizinců, nejde o hrozbu sankcemi

Autor: Jirka Macák
Zdroj foto: Pixabay.com

Dnes Sněmovna bude schvalovat ve třetím čtení senátní návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která má za cíl systém zdravotního pojištění pro cizince otevřít komerčním pojišťovnám. Předkladatelé apelují na urgentnost řešení zdravotního pojištění cizinců a odkazují k rozporu s evropským právem. Evropská komise prý hrozí České republice pokutou kvůli monopolu pojištění cizinců ze strany Pojišťovny VZP (PVZP). Ale v celé věci zaniká důležitý fakt. Za prvé, že dceřinou společnost má kromě PVZP dnes také OZP Vitalitas, a nejde tedy o čistý monopol PVZP. A za druhé, EK se jen doptává, pokutou nehrozí.

Podle dopisu, který má redakce k dispozici, ve kterém se Evropská komise vyjadřuje ke stížnosti, kterou na Českou republiku v souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců (č. 274/2021 Sb.) podala 29. listopadu 2021 Česká asociace pojišťoven (ČAP) vyplývá, že komise pouze vyzvala stěžovatele, aby odpověděl na upřesňující dotazy. ČAP nicméně měla stížností vyzvat EK, aby rozhodla, že Česká republika porušila ustavením monopolu PVZP v oblasti zdravotního pojištění pro cizince (v současnosti na dobu pěti let) článek 106, odst. 1 ve spojení s článkem 102 smlouvy o fungování Evropské unie. Z dopisu to ale vypadá, že se EK pouze doptává a chce dovysvětlení, tedy i doptání na související legislativní aktivitu. Komise explicitně uvádí, že zaevidování stížnosti a vyšetřovací úkony provedené za účelem posouzení tvrzení v ní uvedených nepředjímají výsledek. Nejedná se tedy o hrozbu sankcemi.

Na dotaz redakce VH to potvrdil i poslanec Jan Kuchař STAN. „Nedá se říct, že současný systém Evropské komisi vadí. Dostala podnět a zahájila tzv. doptávací řízení, což je stav zjišťování, nikoli hodnotící. Tedy ještě jednou – Evropská komise prozatím o ničem nerozhodla, stále se jedná o doptávacím řízení – a to znamená procesní záležitost. Prozatím nám – coby ČR – bylo dáno obecné doporučení na odstranění monopolu,“ uvedl Kuchař pro VH.

Spěch v této věci zdá se, je tedy irelevantní. Současně předkládá úpravu zákona o pobytu cizinců také Ministerstvo vnitra. Pokud by byl tedy senátní návrh schválen dojde v této věci zřejmě k symetrické úpravě i tohoto nového zákona. A to i se všemi negativními důsledky senátní úpravy – hrozícími nedoplatky za péči a vyvádění prostředků mimo zdravotnictví. Bez zbytečného spěchu ale mohlo být téma upraveno zmíněným novým vládním zákonem ze strany resortu vnitra v řádném legislativním procesu, tedy i včetně meziresortního připomínkového řízení.

„Osobně jsem toho názoru, že nový zákon, který se připravuje, by vše vyřešil. Současnou dílčí úpravou se zabýváme jen proto, že s touto iniciativou přišel nesystémově Senát a my se touto aktivitou snažíme pouze zabránit vstupu komerčních pojišťoven na trh veřejného zdravotního pojištění. A to především proto, že náš systém zdravotního pojištění s takovým otevřením doposud nepočítá a není schopen se s ním vyrovnat,“ odpověděl na dotaz redakce Vysoká hra, zda není senátní úprava nadbytečná, poslanec Jan Kuchař STAN a dodal, že větší část problémů je už dnes vyřešena tím, že se děti do 18 let zařadily v rámci novely zákona o azylu, do veřejného pojištění. „Tedy i pro EU se jedná o důkaz toho, že ČR v tomto ohledu koná, domnívám se tedy, že by nám při správně komunikaci, žádná sankce hrozit neměla,“ dodal.

Redakci dále zajímalo, zda by v rámci úpravy nehrozilo vyvádění prostředků ze zdravotnictví. „Teď jste uhodili hřebík přímo na hlavičku. Ano, samozřejmě by hrozilo vyvádění peněz z českého zdravotnictví. Samozřejmě že hrozí, protože komerční pojišťovny ze zákona rozdělují dividendy či zisk, tak jak se ptáte. A právě proto jsem podal pozměňovací návrh, aby toto pojištění zajišťovaly dceřiné společnosti, 100% vlastněné zdravotními pojišťovnami, byla by jistota úhrad, zajištění péče po celém území ČR a zisky by šly do veřejného zdravotního systému. Aby prostě peníze netekly mimo český zdravotní systém,“ uvedl Kuchař, který předkládá pozměňovací návrh, který má podle něj pomoci vyřešit monopol v oblasti zdravotního pojištění cizinců prostřednictvím dceřiných společností veřejných zdravotních pojišťoven.

Budou-li totiž zdravotní pojištění pro cizince poskytovat komerční pojišťovny, dojde k vyvádění prostředků ze zdravotnictví formou dividend pro jejich akcionáře. Budou-li je skrze své dceřiné společnosti poskytovat veřejné zdravotní pojišťovny, prostředky ve zdravotnictví zůstanou.

I poslankyně SPD Iveta Štefanová má k senátnímu návrhu výhrady.  „Senát se v důvodové zprávě odkazuje na nařízení Směrnice EU, která ale stanovuje pouze požadavek na rozsah krytí rizik, které PVZP beze zbytku splňuje. Jiné požadavky na tento druh pojištění Směrnice nemá a úprava podmínek pojištění cizinců je tak plně v pravomoci českého státu a není žádný důvod měnit zavedený plně funkční systém,“ uvedla.

Výbor pro zdravotnictví na své červnové schůzi, který je pro předlohu garanční, nevyslovil ani doporučující, ani zamítavé stanovisko. Ve středu ho budou projednávat poslanci na schůzi Sněmovny ve třetím čtení.