Slovensko sa zapája do medzinárodného výskumu sexuálneho správania dospelých

Bratislava  – Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností a faktorov sexuálneho správania jednotlivcov na Slovensku. Ide o súčasť medzinárodného výskumu sexuálneho správania dospelých International Sex Survey.
V uplynulých dňoch začal zber dát v 45 krajinách sveta, pričom súčasťou výskumnej siete je aj Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach. „Sexuálne správanie je integrálnou súčasťou ľudského života, je nielen príťažlivou témou, ale aj dôležitou zložkou zdravia a osobnej pohody každého človeka. Veríme, že aj otázky dotazníka budú určitou inšpiráciou a obohatením úvah o tejto téme. Výskumné dáta zo Slovenska pomôžu významným spôsobom naplniť ciele výskumu a prispieť k prevencii sexuálneho správania, čo má pre zdravie a životnú pohodu každého jednotlivca mimoriadnu hodnotu,“ skonštatovali koordinátori slovenskej časti medzinárodného výskumu Oľga Orosová, dekanka fakulty a Ondrej Kalina.