Slovensko dostalo na pomoc utečencom z Ukrajiny milióny eur!

Európska komisia (EK) vyplatila spolu všetkým 27 členským štátom EÚ zálohové platby vo výške 3,5 miliardy eur, aby im pomohla zvládnuť príchod ľudí utekajúcich pred vojnou. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že platby pre nástroj REACT-EU sa uskutočnili v rámci Kohéznej akcie EÚ pre utečencov v Európe (CARE). Po invázii Ruska na Ukrajinu, ktorá sa začala 24. februára, eurokomisia zmobilizovala úsilie na podporu civilistov utekajúcich pred vojnou a na pomoc členským štátom, ktoré utečencov z Ukrajiny hostia a starajú sa o nich.

Jedným z opatrení EK bolo to, že zaviedla možnosť flexibilne mobilizovať dostupné zdroje z kohéznej politiky v rámci programov na roky 2014 – 2020 a možnosť 100-percentného spolufinancovania a navrhla zvýšiť predbežné financovanie v rámci REACT-EU o 3,5 miliardy eur.

Príspevok zo strany EÚ má zmierniť dodatočné zaťaženie verejných rozpočtov členských štátov, keďže výdavky, ktoré je možné pokryť, sú oprávnené spätne odo dňa ruskej invázie na Ukrajinu.

ZDROJ: terzaz.sk

ZDROJ FOTO: pravda.sk