Slovensko bude vyrábať elektrinu a teplo z odpadov

Autor: Redakce

Zariadenia na energetické využívanie odpadov (ZEVO) môžu pomôcť Slovensku vyrábať elektrinu a teplo z vlastných surovín, čiže odpadov.

 

 

Pre TASR to uviedol poslanec Radovan Kazda (SaS). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tvrdí, že vníma energetickú krízu, a preto sa snaží podporovať také formy zhodnocovania odpadu, ktoré znižujú závislosť SR od energetických zdrojov zo zahraničia.  „Bezpochyby by to malo viesť k zníženiu ceny tepla pre občanov napojených na centrálne zásobovanie teplom. ZEVO totiž nebudú musieť palivo nakupovať, ale práve naopak, dostanú za jeho zhodnotenie solídne zaplatené,“ skonštatoval poslanec. Dodal, že to pozitívne mení ekonomiku prevádzok, aj keď sú náklady na vybudovanie a prevádzku ZEVO vyššie než pri elektrárňach a teplárňach. Kazda podporuje výstavbu ZEVO na Slovensko. Dôvodom je podľa neho aj to, že o pár rokov nebude mať Slovensko ako a kde zhodnotiť odpad, ktorý nie je možné zrecyklovať. „Slovensko produkuje každý rok čoraz viac odpadu, ktorého väčšinu skládkujeme. Do roku 2035 však musíme znížiť skládkovanie iba na desať percent odpadov,“ poznamenal.
 

Pre nerecyklovateľné komunálne odpady sa využijú najmä súčasné kapacity zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, predovšetkým cementární. „Pre iné druhy odpadov bude v budúcnosti potrebné zabezpečiť dostatočné kapacity na ich spracovanie vrátane energetického zhodnocovania,“ tvrdí rezort.  Záujem o budovanie ZEVO majú podľa Kazdu štátne teplárne aj súkromní investori. Odborníci odhadujú, že v zariadeniach bude v budúcnosti potrebné zhodnotiť ročne pol milióna až milión ton odpadov, ktoré sa nedajú lepšie využiť. MŽP zastáva názor, že energetické zhodnocovanie odpadov by malo byť súčasťou nakladania s odpadmi. V Programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025 je konkretizované, akým smerom by sa energetické zhodnocovanie odpadov malo uberať, aby Slovensko napĺňalo svoje záväzky voči Európskej únii, uviedlo.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk