Rozvoj zdravotníctva podporí motivačný program pre lekárov

Autor: Redakce
Zdroj: Pixabay.com

Rozvoj zdravotníctva podporí v roku 2023 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dotáciami v sume 200.000 eur.

Cieľom jeho motivačného programu je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti i prispieť k zabezpečeniu plynulej personálnej obmeny všeobecných lekárov. Tohtoročnou novinkou je zvýšenie príspevku k mzde rezidenta a predĺženie lehoty na podanie žiadosti. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

Záujemcovia môžu žiadosti o dotácie podávať od 1. marca. „Medzi priority patrí starostlivosť a ochrana zdravia obyvateľov. Minulý rok sme sa znovu stali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a otvorili sme nové zdravotnícke centrum v Trnave. Pripravili sme aj stratégiu rozvoja zdravotníctva, ktorá prispeje k zlepšeniu stavu hlavne v ambulanciách,“ uviedol Viskupič.

Priemerný vek lekárov v TTSK sa podľa jeho slov dlhodobo zvyšuje. V prípade všeobecných lekárov pre dospelých to je 56 a detských až 63 rokov. „Aj preto sme sa rozhodli pokračovať v motivácii nových lekárov formou dotácií, sú určené na založenie alebo vybavenie ambulancie, respektíve na príspevok k platu rezidentov, ktorí sa pripravujú na atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo,“ doplnil. TTSK perspektívne počíta s vytvorením podobného mechanizmu aj na podporu lekárov – špecialistov v nedostatkových odbornostiach.

Do výzvy sa môžu žiadatelia zapojiť celoročne, a to v piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadosti sa podávajú elektronicky a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja. Informácie o poskytovaní dotácií sú zverejnené na webe TTSK.

 

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook