Rezort životného prostredia presadzuje riešenia, ktoré podporujú triedenie a recykláciu odpadov

Autor: Redakce
Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (O¼aNO) poèas 87. rokovania vlády SR v Bratislave 28. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pred Vianocami schválilo projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur.

 

Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35-tisíc ton komunálneho odpadu ročne. Ako ďalej v tlačovej správe informoval rezort životného prostredia, MŽP rozhodlo o podpore zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti triedenia zberu komunálnych odpadov pre 57 obcí a miest. Tie žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci 72. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. „Celkový objem oprávnených výdavkov týchto projektov predstavuje 26 miliónov eur, z toho ministerstvo projekty finančne podporí sumou 24,7 milióna eur z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu,“ uviedol rezort. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) zdôraznil, že dôsledné triedenie komunálnych odpadov vytvára základ pre ich opätovné využitie, najmä recykláciu. „Projekty sú zamerané predovšetkým na budovanie nových alebo zvyšovanie kapacít existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov,“ tvrdí šéf rezortu.

 

MŽP ďalej informovalo, že Slovenská agentúra životného prostredia už pripravuje zmluvy, na základe ktorých začnú samosprávy čerpať dotácie. „Sme pripravení uzavrieť prvé zmluvy ešte do konca januára. Všetko však bude závisieť od súčinnosti prijímateľov,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov rezortu životného prostredia Katarína Nováková. Najväčší objem vytriedeného komunálneho odpadu v rámci schválených projektov zabezpečí spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Bratislava, a obce Čachtice, Veľké Dvorníky, Likavka, Veľké Uľany, Trebatice, Staškov, Pusté Uľany, Čakajovce a mesto Štúrovo. Rezort životného prostredia taktiež presadzuje riešenia, ktoré podporujú triedenie a recykláciu a znižujú skládkovanie komunálnych odpadov. „MŽP už podporilo celkovo šesť projektov za 19 miliónov eur z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekty zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho opadu,“ uviedlo. Koncom roku 2022 taktiež nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa posunula povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP pripomenulo, že žiadosti, ktoré podporia budovanie zariadení na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, sa môžu predkladať len do konca januára tohto roku. Šéf rezortu Budaj však upozornil, že tieto zariadenia už nebude možné podporiť v rámci nového Programu Slovensko.

 

ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook