Rezort školstva zavádza nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: bing.com

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prikladá veľký význam oblasti školského stravovania a v tomto roku 2023 sa zameriava na revíziu diétneho stravovania. Nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie vstúpia do platnosti od 1. septembra 2023.

 

Tieto nové normy a receptúry sú zamerané na plnohodnotné stravovanie detí a žiakov so špeciálnymi nárokmi na osobitné stravovanie v dôsledku metabolických ochorení, ako sú diabetes mellitus, celiakia a iné ochorenia tráviaceho systému. Táto revízia umožňuje pripravovať stravu v školských jedálňach pre tri rôzne typy diét: šetriacu diétu (pre choroby tráviaceho traktu a obezitu), diabetickú diétu (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke) a bezgluténovú/bezlepkovú diétu (pri poruchách vstrebávania lepku – celiakii).

Podľa odborníkov je tento krok dôležitý pre poskytnutie optimálnej stravy týmto deťom a prispeje k ich psychosomatickému vývoju. Pri príprave jedál a nápojov sa kladie dôraz na použitie čerstvých surovín, predovšetkým lokálnych a sezónnych potravín najvyššej kvality. Tieto suroviny rešpektujú špecifikácie vybraných ochorení a zaručujú prípravu stravy najvyššej kvality z hľadiska výživovej hodnoty.

Revízia Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie umožní stravovať sa deťom so špeciálnymi výživovými potrebami v zariadeniach pre deti a mládež, čo je významným prínosom pre tieto deti a ich rodiny. Normy dodržiavajú všetky potrebné výživové a kalorické normy pre jednotlivé typy diét v závislosti od veku stravníka.

Rezort školstva si je vedomý dôležitosti školského stravovania a zabezpečí, aby deti a žiaci so zdravotnými obmedzeniami mali vo školách rovnaké podmienky ako ostatní žiaci.