Radi telefonujete za volantom? Jazdíte rýchlejšie, než by ste mali? Čakajú vás vyššie pokuty!

Sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za telefonovanie za volantom budú pravdepodobne prísnejšie. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu odobrila vláda. Legislatívu musí ešte schváliť Národná rada (NR) SR.

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom chcú zaradiť držanie a obsluhovanie telefónu bez systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla. „Zvýšia horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ priblížila Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

Prísnejšie sankcie sa majú týkať aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti chcú zaradiť medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

„Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti,“ spresnila Fabianová. Výška pokuty sa v tomto prípade nemení. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.

Legislatíva tiež predpokladá, že by mohli vodičské preukazy C a CE získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by mali znížiť minimálny vek z 24 na 21 rokov. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Slovenská legislatíva sa tak má zosúladiť so smernicou Európskej únie.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: prozahori.sk