Príspevok pre niektoré rodiny sa jednorazovo zvýši o 100 eur

Autor: Redakce
Prídavok na deti narodené od 1. júna tohto roka do 31. októbra tohto roka sa za október tohto roka jednorazovo zvýši z 30 eur na 100 eur.


V stredu o tom rozhodla vláda. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí ide o reakciu na zvýšenú mieru inflácie a vysoký rast cien energií. Jednorazovo sa tiež za október o 100 eur zvýši náhradné výživné pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Jednorazovo vzrastie aj pomoc v hmotnej núdzi pre domácnosti, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi už za máj tohto roka. Stúpne aj suma peňažného príspevku na prepravu alebo peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, ktoré úrady práce poskytujú fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s príjmom do jedno násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Schválené nariadenie je súčasťou avizovanej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Unsplash