Prezidentka odpustila zvyšok trestu odsúdenému, zohľadnila jeho ťažký zdravotný stav

Autor: Redakce
Na snímke prezidentka SR Zuzana Èaputová prichádza na vyhlásenie, na ktorom oznámila svoje rozhodnutie v súvislosti so schváleným protiinflaèným balíkom zákonov po sérií rokovaní s ekonomickými expertmi, sociálnymi partnermi a predstavite¾mi samospráv a ïalších organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. júna 2022. Prezidentka Zuzana Èaputová vrátila parlamentu tzv. protiinflaèný balík. Vetuje ho vo všetkých èastiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali by úèinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** prezidentský palác príchod èestná stráž
Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok podmienečne odpustila zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní 11 mesiacov a 11 dní 54-ročnému mužovi, ktorý trpí ťažkými nevyliečiteľnými psychiatrickými ochoreniami.
Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Spresnil, že milosť sa týka muža právoplatne odsúdeného za prečin zanedbania povinnej výživy, ktorý pri podmienečnom prepustení spáchal tri priestupky a súd mu nariadil vykonať zvyšok trestu. „Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila predovšetkým ťažký zdravotný stav odsúdeného, ktorý je invalidným dôchodcom, žije v domove sociálnych služieb a potrebuje starostlivosť a dohľad aj pri bazálnych úkonoch,“ uviedol Strižinec. „Mužovi odpustila nevykonaný zvyšok trestu pod podmienkou, že 12 mesiacov odo dňa udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin,“ zdôraznil. Dodal, že prezidentka pri udelení milosti postupovala podľa príslušných článkov ústavy a Trestného poriadku.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook