Prezidentka odkázala občanom, aby neopúšťali vieru, že slušný a poctivý život má zmysel

Autor: Redakce
Ostrá kritika koalície, opozície aj nenávistných prejavov v spoločnosti.


 V správe o stave republiky, ktorú predniesla v utorok v NR SR prezidentka Zuzana Čaputová (49), bolo len málo optimistických miest, tie však vyzneli o to silnejšie. Vládnej koalícii naproti tomu nepriamo povedala, že ak nedokáže vládnuť menej chaoticky, mala by umožniť predčasné voľby. Prezidentka sa v úvode prejavu zamerala na ekonomické problémy občanov a špeciálne upozornila na situáciu žien, ktoré na Slovensku stále nie sú rovné mužom. Spomenula pritom aj ťaživú situáciu konkrétnych ľudí, s ktorými sa v poslednom čase rozprávala, napríklad dôchodkyňu z Prievidze, ktorá poberá 350-eurový dôchodok. „Povedala mi, že pri tomto tempe zdražovania sa asi bude musieť odúčať jesť,“ prerozprávala jej príbeh. Hoci vládnu koalíciu pochválila za viacero prijatých opatrení či reforiem, vzápätí ju ostro kritizovala. „Výsledkom domácej politiky je nebývalý zmätok. Koaliční politici boli často sami sebe väčšími protivníkmi, ako im bola opozícia. Aj v dobrých časoch by tento spôsob vládnutia krajinu neuveriteľne vyčerpával. My však v dobrých časoch ani omylom nie sme,“ vyhlásila Čaputová. „Ak to koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom nanovo si vybrať svojich volených zástupcov,“ dodala prezidentka.
Hlavné momenty

* O ohrození demokracie: Ak demokraciu nebudeme chrániť, môže sa nám stať, že budeme poslednou generáciou, ktorá ju zažije.

* O nešikovnosti koalície: Koaliční politici boli často sami sebe väčšími protivníkmi, ako im bola opozícia.

* O predčasných voľbách: „Ak to vládna koalícia nedokáže zvrátiť, potom nám hrozí, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie. V takom prípade bude lepšie umožniť občanom nanovo si vybrať svojich volených zástupcov.“

* O Matovičovom statuse o lekároch: „Všade, aj medzi lekármi nájdeme ľudí, ktorí ľudsky či odborne zlyhávajú. Nedovoľme však, aby sme teraz paušálne lekárov posudzovali, alebo dokonca odsudzovali podľa možných zlyhaní jednotlivcov.“

* O Smere: Vystupujú súčasne v pozíciách advokátov, svedkov či obvinených a svoje vlastné obavy prezentujú verejnosti ako ohrozenie demokracie. 

* O Ukrajine: Naším jediným záujmom je čo najskoršie obnovenie mieru. Mier však musí byť spravodlivý a vydrží iba vtedy, ak bude rešpektované právo štátov na ich suverenitu, územnú celistvosť a tiež ich právo vybrať si vlastné smerovanie.

* O nerovnoprávnosti žien: Ženy sú u nás stále v ekonomicky slabšej pozícii, priemerný plat žien je o 275 eur nižší ako u mužov.

* O ekonomickej situácii: Ľuďom klesli reálne príjmy, príjmové nerovnosti rastú a prehlbuje sa chudoba. V riziku chudoby je takmer každé šieste dieťa.

* O energetickej kríze: Zvládnutie energetickej krízy bude jednou z najväčších výziev v budúcom roku. Bezprostredný nedostatok energií nám však počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny nehrozí. Energetická kríza je zároveň aj príležitosťou, aby sme využívali obnoviteľné zdroje.

 V prejavoch pani prezidentky sa v poslednom čase objavoval akýsi pátos, ktorý tentoraz úplne absentoval, čo považujem za pozitívne. V rámci neverbálnej komunikácie môžem len pochváliť výborné tempo reči a veľmi dobre pripravený a naozaj profesionálny prejav. V tomto ohľade si neviem predstaviť, ako by to mohla urobiť lepšie. Čo sa týka prezentačných zručností, vyzdvihol by som vyváženosť prejavu, okrem iného v tom, že v jednotlivých bodoch bola zastúpená aj chvála, aj kritika. Všimol som si tri silné momenty. Začiatok prejavu bol empatický k ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej situácii, špeciálne voči ženám, pričom takto formulovaný prejav zo strany hlavy štátu ešte v minulosti nezaznel. Prejav bol zároveň mimoriadne kritický k vládnej koalícii. Napriek tomu, že aj jej predchádzajúce prejavy boli kritické, v tohtoročnom výrazne apelovala na vládu, aby si všímala problémy ľudí. Vyvrcholením kritiky bolo, keď v závere nepriamo vyzvala na to, aby vláda, ak nie je schopná vládnuť, umožnila občanom vybrať si nový parlament.


ZDROJ: Cas.sk

ZDROJ FOTO: Facebook