Prezidentka novely energetických zákonov! Súčasťou noviel je aj takéto opatrenie

Autor: Redakce

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novely energetických zákonov, ktoré majú pomôcť v boji s drahými energiami.

 

 

Energetické novely okrem iného uvoľňujú vláde ruky pri vyhlasovaní núdzového stavu v energetike a všeobecného hospodárskeho záujmu pri cenách energií. Súčasťou noviel je aj opatrenie, ktoré posilňuje kontrolnú činnosť Národnej rady SR. Vďaka nemu, ak vláda vyhlási núdzový stav v energetike, tak môže trvať najviac 180 dní. Ak bude mať vláda záujem núdzový stav predĺžiť, musí požiadať o schválenie parlament. Vďaka novelám zákonov sa rozšíri koncept stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve. „Štát tak bude mať dostatočné legislatívne nástroje, vďaka ktorým bude môcť pružne a efektívne reagovať na prípadný vznik stavu núdze,“ podotkol rezort hospodárstva. V stave núdze bude možné na základe rozhodnutia vlády nariadiť účastníkom trhu s elektrinou alebo plynom opatrenia na zabezpečenie dostupnosti elektriny za určené ceny resp. za primeranú náhradu vo forme úhrady primeraných nákladov.

Ukladané opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a transparentné. Opatrenia môže ministerstvo nariadiť len v nevyhnutnom rozsahu a nevyhnutný čas. Koncept stavu núdze sa rozšíri na obdobie, kedy veľkoobchodná cena elektriny a plynu dosahuje hodnoty, ktoré môžu spôsobiť cenovú nedostupnosť elektriny či plynu pre odberateľov a súčasne môžu viesť k ohrozeniu bezpečnosti štátu, života a zdravia veľkej skupiny odberateľov alebo značným hospodárskym škodám u koncových odberateľov elektriny. Po schválení noviel energetických zákonov bude môcť ministerstvo hospodárstva vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu pre domácnosti. Tým môže ministerstvo zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

 

ZDROJ: webnoviny

ZDROJ FOTO: teraz.sk