Predpokladané investičné náklady tejto výstavby majú dosiahnuť viac ako miliardu eur

Autor: Redakce
Skrývku ornice pre Strategické územie Valaliky bude mať na starosti firma Doprastav, ktorá uspela vo verejnej súťaži so sumou takmer 1,52 milióna eur bez DPH.


Vyplýva to zo zmluvy o dielo uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Výzvu na predkladanie ponúk vyhlásila spoločnosť Valaliky Industrial Park v júni. Zapojilo sa do nej šesť uchádzačov. Celková predpokladaná hodnota zákazky presahovala sumu 2,1 milióna eur bez DPH. "Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác skrývky ornice pre Strategické územie Valaliky a vybudovanie dočasných staveniskových komunikácií," uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie s tým, že celková plocha odstránenia ornice je takmer 600.000 štvorcových metrov, čo pri hrúbke 0,35 metra predstavuje objem necelých 210.000 kubických metrov.

Práce súvisia s výstavbou štátneho priemyselného parku v okrese Košice-okolie, kde má vzniknúť závod švédskej automobilky Volvo. Svoj príchod oznámila začiatkom júla, vyrábať tam chce elektromobily. Spustenie výstavby závodu je naplánované na prvý štvrťrok 2023 a začiatok prevádzky na druhý štvrťrok 2025. Predpokladané investičné náklady majú dosiahnuť viac ako miliardu eur.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk