Poslanec Vich považuje informácie o prípadoch korupcie spoločnosti BAE SYSTEMS za znepokojujúce: „Ak je to pravda, odstúpil by som od nákupu.“

Autor: Redakce

V nadväznosti na rozhodnutie českej vlády rokovať so spoločnosťou BAE SYSTEMS o dodávke IFV za 53 miliárd Kč sme pripomenuli niekoľko prípadov podozrenia z korupcie, ktoré ovplyvnili zákazky, na ktorých sa spoločnosť v minulosti podieľala. Najdôležitejším z nich bol odveký prípad Gripen pre české letectvo. Členom výboru pre obranu sme položili niekoľko otázok o rizikách vyplývajúcich z týchto prípadov a prinášame odpoveď Radovana Víchu (SPD), ktorý bol v minulosti jeho podpredsedom a má dlhoročné skúsenosti v armáde, generálnom štábe a na ministerstve obrany. Osobne by uprednostnil verejnú súťaž, ktorú považuje za transparentnejšiu formu výberu, ale ktorá bola v lete zrušená. Pokiaľ ide o škandály BAE SYSTEMS, hovorí, že ak by sa stali takto, je to „veľký výkričník“ a od tohto veľkého nákupu by odišiel.

1) Vláda sa rozhodla zrušiť verejnú súťaž na IFV a osloviť Švédsko, t. j. rokovať priamo o kúpe 210 IFV od spoločnosti BAE Systems Hägglunds za 53 miliárd Kč. V českom prostredí je táto spoločnosť spojená s prípadom podozrenia z korupcie v druhom doteraz najväčšom zbrojnom kontrakte: nákup a následný prenájom spoločnosti Gripens – aj tu bola verejná súťaž zrušená na následný výber riešenia od spoločnosti BAE SYSTEMS. Nebojíte sa, že sa história zopakuje?

Som presvedčený, že na to, aby bol výberový proces transparentný, je lepší, ako keby vláda nakupovala tradičné alebo štandardné výberové konanie, v ktorom sa uchádzajú rôzni uchádzači a ich ponuky sa posudzujú. Na jednej strane dochádza k úsporám peňazí a ak je verejná súťaž transparentná a platí množstvo ponúk, potom, samozrejme, konkurencia vytvára tlak na zníženie ceny. Pre mňa je to všetko s veľkými otáznikmi. Nie som fanúšikom zvoleného spôsobu akvizície.

A pokiaľ ide o BAE SYSTEMS, neviem, či boli podané nejaké trestné oznámenia alebo či prebehlo nejaké vyšetrovanie, ale ak by to tak bolo, bol by to pre mňa veľký výkričník a pravdepodobne by som od tohto veľkého nákupu odišiel.

2) Pýtam sa predovšetkým preto, lebo BAE SYSTEMS bola v minulosti zapojená do prípadov, ktorých bolo veľmi veľa. V posledných týždňoch VH uverejnila sériu článkov založených na informáciách v vtedajšej tlači. Tieto prípady korupcie a podozrenia z korupcie sprevádzali zmluvy spoločnosti BAE v mnohých krajinách po celom svete, od Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska, cez Tanzániu a Južnú Afriku až po Indiu a Indonéziu. Môžeme veriť, že dnes táto spoločnosť postupuje transparentne? Neznížia tieto prípady dôveryhodnosť zvoleného riešenia?

Jedna vec je mať mediálny škandál a potom sa vrátim k tomu, čo som povedal. Či skutočne došlo k trestnému oznámeniu, či bolo vyšetrovanie ukončené, či bol niekto obvinený z korupčného správania a či bol niekto odsúdený. Alebo ak existujú nejaké súdne pojednávania, pretože to, čo novinári píšu, je jedna vec, a potom fakty o zločine sú iné. Takže opakujem: áno, tieto informácie sú alarmujúce, ak sú založené na pravde, a v týchto jednotlivých prípadoch skutočne došlo k nejakému, povedzme, trestnému konaniu a takáto spoločnosť sa potom nemôže uchádzať o zákazky, ktoré vyhlasuje ministerstvo obrany alebo vláda Českej republiky.

3) České zastúpenie spoločnosti BAE SYSTEMS viedol počas rokovaní o Gripenoch pán Aleš Výborný, rovnako ako dnes. V jeho ďalšom podnikaní existuje množstvo nejasností, od mätúcej štruktúry spoločností až po ignorovanie zákonných povinností (nezverejňuje účtovné závierky). Spoločnosť BAE SYSTEMS prostredníctvom švédskej vlády získala doteraz najväčšiu českú zákazku na zbrane bez verejnej súťaže. A tak ešte raz: nemôže obchodný štýl zástupcu tejto spoločnosti v Českej republike vrhať celý projekt do zlého svetla?

Máte pravdu, že existuje niekoľko otáznikov, pokiaľ ide o to, prečo sme oslovili Švédsko. Môže to byť politické rozhodnutie v tom zmysle, že ak vláda, resp. ministerstvo obrany, začali rokovania o nákupe amerických stíhačiek F-35, preto odmieta ponuku Švédska bezplatne odovzdať existujúcich štrnásť Gripenov, modernizovať ich a kúpiť nové. Švédsko požiadalo o vstup do NATO a myslím si, že výmenou za neprijatie tejto ponuky lietadiel im bude ponúknutá recipročne namiesto toho by išlo o nákup sledovaných IFV medzi vládami. To všetko vo mne vyvoláva veľa otáznikov. Myslím si, že by sa mala vyhlásiť tradičná výzva na predkladanie ponúk, pretože informácie, ktoré poskytujete, sú veľmi znepokojujúce.