Politické strany odmietajú rýchlu zmenu vo vedení ŽSR. Nešťastné riešenie vzbudzuje pochybnosti

Autor: Lukáš Veselý
Zdroj foto: reprofoto vlaky

Vo svetle aktuálnych udalostí týkajúcich sa výberu generálneho riaditeľa Železníc SR (ŽSR) sme sa opýtali na reakcie politických strán k tejto téme. Nedávno sme sa dozvedeli o pokusoch ministra dopravy, pána Pavla Lančariča, pretlačiť svojho nominanta, pána Radoslava Štefánka, do tejto významnej pozície. Tento pokus bol odmietnutý Správnou radou ŽSR. Uvedená kauza vyvoláva niekoľko otázok, predovšetkým súvisiace s možnými rodinnými prepojeniami a konfliktom záujmov ministra Lančariča. V tejto záležitosti by skôr mala byť zachovaná transparentnosť a dôveryhodnosť verejných inštitúcií.

Zajímalo nás, či je správne, aby sa dva týždne pred voľbami robili takto zásadní kroky – teda  narýchlo vymeniť generálneho riaditeľa ŽSR. A, či by to nemala skôr vykonať až nová vláda s riadnym politickým mandantom.  „Podľa nás by mal byť výber generálneho riaditeľa založený na odbornej spôsobilosti. Považujeme za nešťastné, ak obsadenie akejkoľvek pozície v štáte vzbudzuje pochybnosti. Nová vláda pravdepodobne vznikne už čoskoro, a zdá sa, že naprieč celým politickým spektrom panuje zhoda, že je potrebné  pristúpiť k reorganizácii predovšetkým vo vyššom manažmente ŽSR. Tu budú potrebné komplexné personálne a systémové zmeny, ktoré ale musia byť realizované rozvážne. Myslíme si preto, že takýto krok bol skôr zbytočný a zmeny vo vedení sa mohli ponechať na ďalšiu vládu,“ vyjadrilo sa pre redakciu VH Progresívne Slovensko.

KDH k tomu pre redakciu VH uviedlo, že tento krok môže z oprávnených dôvodov v spoločnosti rezonovať. „Aj keď tento krok ministra určite nepatrí k najtransparentnejším a môže oprávnene vyvolávať rôzne špekulácie a dohady, KDH chce zároveň upozorniť na ďaleko vážnejšie pochybenia resp. nečinnosť ministra a nevyvodzovanie osobnej zodpovednosti voči vrcholovým manažérom spoločností.. Ako príklad chceme uviesť neukončený mýtny tender na NDS alebo škandalózne tendre na Slovenskej správe ciest (SSC) – dlhodobý prenájom budovy pre SSC v situácii, keď je zrejmé, že v krátkej budúcnosti dôjde k zlúčeniu NDS a SSC; predražený tender na bezpečnostný audit ciest I. Triedy, posťažovala sa strana.

KDH podľa ich slov vníma problém ŽSR ďaleko komplexnejšie než len cez výber jej generálneho riaditeľa. „ŽSR majú za desaťročia nahromadený tzv. údržbový dlh radovo v stovkách miliónoch eur a investičný dlh radovo v miliardách eur a primárne je potrebné riešiť tieto závažné skutočnosti, k čomu môže dopomôcť správny výber generálneho riaditeľa, ktorý bude vedieť správne manažovať tieto procesy,“ uviedol ďalej podpredseda KDH Igor Janckulík  pre redakciu VH.