Podľa Ministerstva hospodárstva, Slováci výrazne znížili spotrebu plynu!

Autor: Redakce
Na Slovensku sa za mesiace august a september výrazne znížila reálna spotreba plynu, a to až o 24 % v porovnaní s päťročným priemerom. 


Informuje o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR s odvolaním sa na údaje prevádzkovateľa distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia zohľadňujúce reálnu, teda fyzickú spotrebu plynu odberateľmi na Slovensku. „Slovensko tak preukázalo plnenie nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne, v ktorom zaviedlo dobrovoľný cieľ zníženia spotreby plynu pre členské štáty na úrovni 15 % v porovnaní s ich priemernou spotrebou plynu v období od 1. augusta do 31. marca počas piatich po sebe nasledujúcich rokov predchádzajúcich dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, teda v rokoch 2017 až 2022,“ konštatuje ministerstvo.


 Zvýšenie spotreby plynu vykazované podľa Eurostatu počas mesiacov august a september v porovnaní s päťročným priemerom za tieto mesiace je podľa MH SR spôsobené skutočnosťou, že sa v dátach zohľadňujú aj dáta o zmene zásob plynu na území členského štátu od prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu, pričom počas daných dvoch mesiacov dochádzalo k intenzívnemu vtláčaniu zemného plynu do zásobníkov na území SR. „Vtláčaním plynu do zásobníkov si zároveň Slovensko splnilo svoje povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Nariadenie sa týkalo uskladňovania plynu, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje vtláčanie plynu do zásobníkov a ich využívanie na minimálnej možnej úrovni,“ dodáva MH SR s tým, že Slovenská republika sa tak zároveň aj prostredníctvom štátnej spoločnosti SPP, a. s., zodpovedne pripravila na zimnú sezónu 2022/2023.ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk