Podľa Márie Kolíkovej zo SAS je sex bez súhlasu znásilnením, treba to uzákoniť

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: reprofoto

 

Mária Kolíková zo strany SAS uviedla na sociálnej sieti, že sex bez súhlasu sa bude považovať za znásilnenie. Ale nie je to zadefinované v zákone. V trestnom zákone nie je napísané, že sex bez súhlasu je znásilnenie. Preto sa Kolíkova postará o to, aby to v zákone zadefinované bolo. Keďže obeťami znásilnenia sú v zásade len ženy a páchatelia len muži, tak odporcovia pripúšťajú, že ženy budú krivo obviňovať mužov zo znásilnenia.

 

Verím tomu, že každý otec na Slovensku si nepripúšťa, že iný muž siahne po jeho dcére bez jej súhlasu. Rovnako pre ženy je táto vec zrejmá, že nikto si nemôže zobrať ich telo bez ich súhlasu. Tak v čom je problém. Prečo nemáme v trestnom zákone jasne povedané, že znásilnenie je sex bez súhlasu?
Argumenty proti hovoria, že ak to tak dáme do zákona, môže to niekto zneužiť. Keďže obeťami znásilnenia sú v zásade len ženy a páchatelia len muži, tak odporcovia pripúšťajú, že ženy budú krivo obviňovať mužov zo znásilnenia.
Momentálne čelíme ale naopak problému, že deväť z desiatich znásilnených žien znásilnenie polícii neoznámi. Samotné trestné konanie znamená, že znásilnená žena ide do verejného priestoru oznamovať, že sa jej stala vážna krivda zasahujúca veľmi citlivo jej dôstojnosť. Trestné konanie začne oznámením a skončí v prípade úspešného preukázania viny páchateľa až právoplatným rozhodnutím súdu.
Celé trestné konanie v niektorých traumatizujúcich prípadov trvá roky. Samotné trestné konanie znamená novú bolesť pre obeť a istým zadosťučinením môže byť odsúdenie páchateľa, ak k tomu dôjde v primerane krátkom čase. Preto je potrebné možnosť odsúdenia páchateľa zvýšiť jednak jasným zadefinovaním, čo znásilnenie je a súčasne nastaviť celé trestné konanie jednoduchšie, aby páchateľ pred súd v primeranom čase postavený bol.
Kolíková je pripravená spraviť tieto opatrenia, nechce počúvať, že žena bola znásilnená, ale nevieme páchateľa odsúdiť, lebo trestný zákon na ten prípad nepamätá. Lebo trestný zákon pamätá zásadne len na situácie spojené s priamym násilím pri sexe, ale nie na situácie, kedy sa žena nebráni, lebo vo vedľajšej izbe spia deti alebo si je vedomá mužskej fyzickej prevahy a chce zo znásilnenia vyviaznuť živá a aspoň na tele zdravá. Na duši vie, že už zdravá nebude.