Ochrana před energetickou nejistotou musí být rychlá!

Autor: Redakce
Woman's hand takes euro money banknotes and coins from wallet and places on white heating radiator battery with temperature regulator. Expensive heating costs during cold season. Paying bills

Důsledky rusko-ukrajinského konfliktu a energetické krize mohou podle Síkely zhoršit hospodářskou situaci a občané ji bez pomoci vlád nezvládnou.

 

V ochraně spotřebitelů na energetických trzích je přitom nutné se zaměřit hlavně na ty, kteří potřebují podporu nejvíce, uvedl. Reynders připomněl nedávný návrh EK omezit příjmy výrobců elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, kteří mají nebývalé zisky v souvislosti s rekordním růstem cen. Využít je chce na podporu spotřebitelů ohrožených drahým plynem a elektřinou. Dalším opatřením má být stanovení cenového limitu na plyn dovážený z Ruska. EK chce podle Reynderse spustit na evropské úrovni informační kampaň o zásadách energetické politiky, jejíž součástí bude důraz na snížení spotřeby elektřiny v nejvytíženějších hodinách s detailním vysvětlením, co to znamená. EK hodlá také bojovat proti nekalým obchodním praktikám, které často směřují na nejchudší třídu, uvedl dále Reynders. Dodal, že dozorové orgány musejí sledovat, aby dodavatelé energií jasně uváděli jednotkové ceny. Posílení ochrany spotřebitele a zlepšení vymahatelnosti práva.  Evropští ministři odpovědní za ochranu spotřebitele se v pátek zabývali obecně posílením ochrany spotřebitele a zlepšením vymahatelnosti práva napříč unijními zeměmi.

 

 

„Fungování jednotného trhu Evropské unie se těžko obejde bez účinné politiky ochrany spotřebitele, její pravidla a vymáhání prohlubuje důvěru v tržní prostředí a povzbuzuje celé hospodářství,“ řekl Síkela. Jedním z témat byl podle Síkely nárůst obchodování na internetu, které v době pandemie ještě posílilo. Z hlediska ochrany spotřebitele je třeba na tento stav reagovat. Především je nutné zajistit, aby dozorové orgány měly dostatečné technické vybavení, uvedl. Při pracovním obědě unijní ministři řešili úpravu směrnice o souborných cestovních službách se zaměřením na potíže, které se objevily v cestovním ruchu během pandemie koronaviru. Reynders pro příklad uvedl, že lidé byli nuceni k přijímání poukazu za zrušený zájezd místo vrácení hotovosti. Tento způsob fungoval v Česku a Komise ho kritizovala. „Nechceme samozřejmě poškodit cashflow cestovních kanceláří, ale ochrana spotřebitelských zájmů je přednější,“ dodal.

 

ZDROJ: CT24

ZDROJ FOTO: teraz.sk